شهردار منطقه 5
من میخواهم که ...
تجربه در منطقه
گالری تصاویر
ترافیک منطقه
خدمات خاص
اطلاعات خاص
نقشه ها
نظر سنجیسخن روز
سخن روز

امام علی (ع) : نیکوترین ادب آن است که تو را از گناهان باز دارد.

باد با چراغ خاموش کاری ندارد
اگر در سختی هستی , بدان که روشنی . . .

تازه های پرتال
تازه های پرتال
صفحه HSE  اضافه شد
صفحه محیط زیست اضافه شد
صفحه سامانه 137 بارگزاری شد
مناقصات گل و گیاه ناحیه 7 شمالی
صفحه واحد رفاه اضافه شد
صفحه فضای سبز منطقه اضافه شد
دیدار قائم مقام شهردارمنطقه5 با خانواده شهید طهانی
دیدار قائم مقام شهردارمنطقه5 با خانواده شهید طه...

قائم مقام شهردارمنطقه5 با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهدا با خانواده شهید حسین طهانی  دیدارکرد.

نشست شورای هماهنگی وبازنگری مدیریت بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست برگزارشد
نشست شورای هماهنگی وبازنگری مدیریت بهداشت ،ایمن...

نشست شورای هماهنگی وبازنگری مدیریت بهداشت ،ایمنی ومحیط زیست  با هدف بازنگری برنامه های اجرایی در استقرار مدیریت یکپارچه  HSE وارائه راهکارهای موثر در پیشبردوتحقق اهداف این مدیریت برگزارشد.

نخستین نشست  شورای قرآنی در غرب تهران  برگزار شد
نخستین نشست شورای قرآنی در غرب تهران برگزار ش...

شورای قرآنی منطقه5 در راستای سیتاستگذاری وبرنامه ریزی دراجرای برنامه های هدفمند قرآنی در جهت افزایش معرفت قرآنی تشکیل شد.

ورود به سایت