مدرک تحصیلی :

 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست

سوابق اجرایی و خدمتی:
  • ناظر2 فضای سبز ناحیه 2در سال های 1378-1379
  • ناظر 2 فضای سبز ناحیه 6 در سال های 1379- 1380 
  • راه اندازی مرکزآموزش گل و گیاه شهرداری منطقه 5 در اردیبهشت 1380 
  • مدیر مرکز آموزش گل و گیاه طی سال های 1380 – 1390 
  • کارشناس بازدید کمیسیون ماده 7 در سال های 1390- 1392

 

شرح وظایف تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز
1 ایجاد یک مرکز تحقیقاتی برای شناسایی آفات و امراض گیاهی و درمان آن
2 ارتقاء و اشاعه فرهنگ فضای سبز جهت سلامت جسمی و روحی شهروندان
3 تقویت پیوند شهروندان با فضای سبز
4 ایجاد پایگاه مناسب جهت پذیرش کارآموزان کشاورزی و ارتباط با مراکز علمی و عملی
5 داد و ستد اندیشه و تجربه در امر آموزش فضای سبز
6 انتشار علم مشارکت و اندیشه فلسفه فضای سبز و به کار گیری ابزار قدرتمند مشارکت های جمعی و همگانی در توسعه پایدار فضای سبز
7 ارتقاء دانش کاربردی همکاران و آموزشگران مرکز در خصوص مطالب به روز فضای سبز

 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

خانم ثقفی

مدیر مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه

خانم ثقفی

مدیر مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه 5

ارتباط با اداره

  شعبه 1
  44009237
خیابان آیت ا... کاشانی کوچه گلها 2 کوچه یاسمن
 
  شعبه 2
  44486531

خیابان ستاری شمالی بلوار خلیل آبادی جنب سرای محله باغ فیض پارک کاج
 
  شعبه 3
 44157601
 بلوار فردوس بهار شمالی سرای محله ارم
 
  شعبه 4
 44627930

جنت آباد مرکزی خیابان اقاقیا روبروی 35 متری گلستان جنب درمانگاه الیاد سرای محله جنت آبا مرکزی
اخبار