سم پاشی بوستان های ناحیه یک انجام شد

05/21/2011 10:09:19 ق.ظ

 


اداره فضای سبز ناحیه یک از سم پاشی  بوستان ها و پارکهای سطح ناحیه خبر داد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5، رئیس فضای سبز ناحیه  اعلام کرد :به منظور نگهدای فضاهای سبز ودفع آفات نباتی ،این اداره اقدام به سم پاشی پارک بهار آزادی و فضای سبز تقاطع اتوبان همت وخیابان شهران وهمچنین رفع سفیدک شمشاد های سطح ناحیه نمود.