نام :  محسن
نام خانوادگی : سهراب پور

مدرک تحصیلی :  لیسانس مدیریت


سوابق اجرایی و خدمتی:این مرکز با عمل به شعار محوری "شهروند مسئول – مدیر پاسخگو" و با مأموریت "تضمین اثربخشی و سلامت سازمانی از طریق توسعه ارتباطات محیطی با رویکرد عدالت محوری و نیز توسعه یادگیری سازمانی و فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در درون و برون سازمان" در نظر دارد نقش خود را جهت ایجاد فرصت برابر برای تمامی شهروندان در دسترسی سهــل و آسان به مدیران شهری و نیز تشخیص تهدیدها، فرصت ها و آسیب های پیرامون مدیران شهری ایفا نماید. در واقع مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران با در نظر گرفتن اهدافی چون: دریافت و رسیدگی به درخواست ها (انتقاد، شکایت، تقدیر و تشکر و پیشنهادات) شهروندان مراجعه کننده به دفتر سامانه منطقه *توسعه و تعمیق فرهنگ نظارت همگانی در جامعه؛
*ارتقای سطح اعتماد ،مشارکت معنادار و رضایتمندی عمومی؛
*توانا سازی شهرداری جهت بهبود مستمر؛
*بستر سازی اطلاعاتی برای ارتقای انطباق و سازگاری محیط و سازمان شهرداری؛
      از زمان تأسیس تاکنون تلاش نموده با بهره گیری مطلوب از ابزارهای ارتباطی نوین به ویژه تلفن چهار رقمی 1888، مسئولیت دریافت، پیگیری و رسیدگی به نظرات شهروندان در قالب انتقاد، پیشنهاد ، شکایت و تقدیر از عملکرد کارکنان و برنامه های تمامی واحدهای تابعه شهرداری تهران را بر عهده گیرد تا شهروندان تهرانی بتوانند خواسته ها و انتظارات به حق خود را از مدیریت شهری مطرح نموده و از این طریق امکان پیگیری و رسیدگی دقیق، سریع و شفاف برای آنان فراهم گردد. بی تردید هم زمان با به کارگیری روش های سیستمی، توسعه و نهادینه سازی مفهوم نظارت همگانی در سطح جامعه با تکیه بر برنامه های فرهنگی و گسترش تعاملات اجتماعی علاوه بر اعتمادسازی متقابل بین شهروندان و مدیران شهری، موجبات مشارکت وسیع اقشار مختلف اجتماعی را در ارتقای سطح سلامت سازمانی و اثربخشی عملکرد مدیریت شهری فراهم خواهد ساخت.

 دریافت و رسیدگی سیستمی به پیامها و نقطه نظرات شهروندان :

1-    دریافت پیامهای ثبت شده شهروندان مرتبط با شهرداری منطقه 5

2-    ارجاع پیامهای دریافتی با توجه به ارتباط هر پیام با معاونتها ، نواحی و ادارات مربوطه

3-    پیگیری مستمر جهت پاسخگویی حوزه اجرایی به پیامهای ارجاعی

4-    بازدید های میدانی مستمر و تهیه گزارشات و تصاویر از موارد طرح شده در پیامها

5-    نظارت بر کیفیت پاسخگویی به پیامها توسط حوزه ها توسط کارشناسان دفتر سامانه

6-     تماس و بازخورد با شهروند پیام گذار جهت ارائه توضیحات توجیهی و همچنین دریافت نقطه نظرات آنها

7-    امضا و اعاده پیامهای تعیین تکلیف شده

   بکارگیری و فعال سازی نظارت های مردمی از طریق :

1-    جذب ناظرین افتخاری از میان شهروندان علاقمند بصورت مستمر

2-    برگزاری جلسات هم اندیشی ناظرین افتخاری منطقه

3-    برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی ناظرین افتخاری منطقه

4-    ارتباط مستمر با ناظرین افتخاری منطقه

 

تهیه و ارائه گزارشهای نظارتی و اریابی عملکرد رده ها

1-    تهیه و ارسال گزارشات تحلیلی دوره ای از عملکرد حوزه ها به بالاترین مقام هر حوزه

2-    تهیه و ارائه گزارش تحلیلی از عملکرد حوزه ها به شهردار منطقه در جلسه شورای مدیران معاونین

3-    جلسات مستمر با نواحی و حوزه ها جهت تعیین و تکلیف پیامهای سرگردان و بین حوزه ای

 حضور در جلسات :

1-    حضور در جلسات ارتباط مستقیم تعیین شده ستادی همراه با شهردار منطقه و مدیران ارشد منطقه در جهت دریافت درخواستهای شهروندان منطقه

2-    حضور در جلسات ارتباط مستقیم منطقه و پیگیری درخواستهای مرتبط با سامانه 1888

3-    حضور میدانی در سرا ها ، مجموعه های ورزشی ، مدارس ، دانشگاهها و معرفی رسالت سامانه 1888

انجام تبلیغات جهت معرفی بیشتر سامانه 1888

1-    اعزام ناظرین افتخاری ، دانشجویان ، دانش آموزان و ... جهت بازدید از مرکز سامانه 1888

2-    چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی متناسب با هر فصل و مناسبت در مکانهای پرتردد و مناسب منطقه

3-    چاپ و نصب استندهای تبلیغاتی 1888 در ورودی ساختمانهای مربوط به شهرداری منطقه به صورت دائمی

4-    برپائی غرفه اطلاع رسانی تبلیغاتی در مناسبتها

5-    چاپ و توزیع پوستر بروشور و اقلام تبلیغاتی مختلف در میان شهروندان

6-     برگزاری مسابقات فرهنگی ، اجتماعی درون منطقه و برون منطقه ای با رویکرد معرفی اهداف و ماموریتهای سامانهلطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

رئیس واحد نظارت همگانی 1888

رئیس واحد نظارت همگانی 1888

ارتباط با اداره


  تلفن:

 44090522

  ایمیل:

info@region5.tehran.ir