حقوقی

  اداره حقوقی

دفاع از حقوق شهرداری منطقه در مراجع و محاکم قضایی و حقوقی عمومی، دفاع از حقوق کارکنان منطقه در مراجع و محاکم قضایی و حقوقی عمومی، نظارت حقوقی بر تنظیم قراردادهای شهرداری منطقه با اشخاص حقیقی و حقوقی، پاسخ به استعلامات حقوقی، ارائه مشاوره حقوقی به شهروندان در زمینه مسائل شهرداری


اهم شرح وظایف اداره حقوقی

 •   تقسيم كار بين كاركنان مادون و تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن
 •   تهيه نمودارها و آمارهاي مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها در زمينه هاي مختلف حقوقي و قراردادها
 •   تهيه متن قراردادهاي منعقده
 •   تفكيك عرايض و شكايات واصله از واحدهاي تابعه منطقه و ارجاع به كميته هاي تخصصي مربوطه
 •   رسيدگي به شكايات واصله واحد در حد قوانين ومقررات و اعلام پاسخ به شاكي يا واحدهاي ارجاع كننده
 •   همكاري و اقدام در تهيه آرشيو حقوقي و نگهداري طبقه بندي رونوشت مصوبات
 •   مطالعه و بررسي قوانين و مقررات وارائه پيشنهادات بمنظور بر قرار نمودن وحدت رويه واحد حقوقي
 •   نظارت و كنترل درباره تنظيم قراردادهاي منطقه با واحدهاي خارج از شهرداري
 •   همكاري با كارشناسان حقوقي و ساير زمينه هاي مختلف حقوقي وموارد مشابه
 •   انجام ساير اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

 • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

 • شماره تماس :96011111

 • کدپستی:1471875741

 • info.region5@tehran.ir