مدرک تحصیلی :

 

 

سوابق اجرایی و خدمتی :
 
 

 

 
شرح وظایف اداره حقوقی

1-  دفاع از حقوق شهرداری منطقه در مراجع و محاکم قضایی و حقوقی عمومی.

2-  دفاع از حقوق کارکنان منطقه در مراجع و محاکم قضایی و حقوقی عمومی

3-  نظارت حقوقی بر تنظیم قراردادهای شهرداری منطقه با اشخاص حقیقی و حقوقی

4-  پیگیری حقوقی چکهای برگشتی

5-  شرکت در کمیسیونهای مناقصه، مزایده، معوض و توافق ، معاملات ، املاک و کمیته درآمد شهرداری منطقه

6-  پاسخ به استعلامات حقوقی

7-  نظارت بر صدور آراء کمیسیونهای بند 20 ماده 55 مستقر در ساماندهی منطقه

8-  پیگیری تعیین تکلیف اموال مجهول المالک سد معبری در دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 و هماهنگی با ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره)

9-  پیگیری اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی در خصوص املاک معارض طرح

10- پیگیری قضایی وصول مطالبات معوقه منطقه در دوایر اجرایی ثبت و محاکم حقوقی و مراجع انتظامی و توقیف اموال مودیان بدهکار

11- پیگیری امور حقوقی ساخت و سازهای غیر مجاز نیروهای مسلح از وزارت دفاع و دادسرای نظامی

12- هماهنگی جهت اخذ مجوز ورود به ملک برای مامورین شهرداری و اجرای آراء کمیسیونها ماده صد و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از مراجع قضایی

13- اخذ و ارسال سوابق مورد نیاز اداره کل حقوقی جهت تهیه لوایح دفاعیه در رابطه با شکایات مطروحه در شعبات دیوان عدالت اداری

14- ارائه مشاوره حقوقی به شهروندان در زمینه مسائل شهرداری.

 

 

 

 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

سیدرضا نصرالله

رئیس اداره حقوقی

 

سیدرضا نصرالله

رئیس اداره حقوقی

ارتباط با اداره

  تلفن
96011515

 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدید طبقه پنجم