بسیج

  ماموریتها

جذب کارکنان شهرداری ، سازماندهی ، آموزش،تجهیز حفظ و انسجام وبکارگیری نیروهای بسیجی در عرصه های فرهنگی ، اجتماعی، امنیتی ، دفاعی ،سازندگی حوادث غیر مترقبه و...با اولویت مقابله با تهدیدات نرم فرهنگی اجتماعی دشمن وگردان امداد ونجات از طریق رده های مقاومت


اهم شرح وظایف بسیج

 •   زمینه سازی برای جذب حداکثری کارکنان شهرداری
 •   پیش بینی های لازم در مورد حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی با هماهنگی ستا دبحران های شهرداری
 •   کمک به ایجاد فضای معنوی در سطحرده های مرکز وسطح شهراز طریق تبلیغات گسترده شهری از جمله تبلیغات در مترو اتوبوس رانی تاکسیرانی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و...
 •   ایجاد فضای شاداب از طریق گسترش ورزش بسیجیان با استفاده از ظرفیتهای بوسیله باشگاههای ورزشی شهرداری تهران و تعمیم آن به عموم کارکنان شهرداری و مردم .
 •   فرهنگ سازی در سطح رده ها پایگاه و حوزه های بوسیله توزیع و چاپ کتاب با موضوعات مختلف و بروشورهای و ... تعمیم آن به عموم کارکنان شهرداری و مردم
 •   استفاده از کلیه امکانات شهرداری برای پیشبرد اهداف عالیه سپاه بسیج و منویات مقام معظم رهبری
 •   آموزش بسیجیان و کارکنان شهرداری جهت استفاده در مواقع بحران هاو بلایای طبیعی از جمله آتش نشانهای داوطلب آموزش امداد ونجات و...
 •   ارائه پیشنهاد و برنامه به شهرداری جهت کمک به اداره شهر تهران .
 •   گسترش گردانهای امدادو نجات با توجه به وظیفه ذاتی شهرداری
 •   شناسائی وکمک به افراد بی بظاعت خانواده شهدا وایثارگران و بسیجیان ویا شهرو معرفی به شهرداری جهت کمک مالی و...
 •   بررسی معظلات فرهنگی اجتماعی شهر تهران کمک به رفع آنها
 •   اداره وهدایت رده های مقاومت تحت امر .
 •   تلاش برای شناسائی وجذب کارکنان در قالب عضویتهای مختلف در جهت تحقق ارتش بیست میلیونی .
 •   پیگیری وتشکیل کلاسهای آموزش عمومی ، مقدماتی تکمیلی امدادو نجات و....برای پایگاههای مقاومت .
 •   اجرای برنام های حفظ وانسجام ( فرهنگی ، تربیت بدنی ،اردوئی ،...) بسیجیان تحت امر برابر برنامه های ابلاغی .
 •   جرای برنامه های ورزش همگانی برای پایگاههای مقاومت
 •   به کارگیری بسیجیان در گردانهای امدادونجات ومشارکت در دفاع غیر نظامی در محدوده استحفاظی .
 •   تامین نیروهای بسیجی مورد نیاز مامورتهای سپاه بر اساس سهمیه ابلاغی
 •   پیشنهاد ایجاد ، گسترش ، ادغام وجابجائی ردههای تابعه .
 •   شناسائی وبکارگیری بسیجیان مستعد و واجد شرایط برای اداره بسیج در تمام سطوح مدیریتی و کادر سازی برای مسئولیتها.
 •   نظارت بر اجرای برنامه ها ، دستور العملها ، آئین نامه ها وابلاغیه های مربوطه
 •   جمع آوری کمکهای مردمی از طریق پایگاههای مقاومت در حوادث غیر مترقبه .
 •   انجام برنامه های سرکشی از خانواده ای معظم شهدا وایثارگران بنا به دستور .
 •   برگزاری همایشها ،یادواره و کنگره شهدا و ایثارگران .
 •   اجرای فعالیتهای تبلیغی ، هنری آموزش و... در خصوص غنی سازی اوقات فراغت خانواده های بسیجیان وبرنامه های طرح میثاق .
 •   تلاش در جت استقرار فرهنگ بسیجی واسلامی در بین بسیجیان با کمک حوزه محترم نمایندگی ولی فقیه .
 •   جمع آوری آمار واطلاعات وگزارشات وجمع بندی آنها وارسال به ناحیه ادارات .
 •   انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء توان مدیریتی مسئولین وفرماندهان رده ها وبه منظور به روز کردن اطلاعات مدیریتی ونظامی
 •   پیگیری وانجام سایر برنام های ابلاغی از رده مافوق .
 •   ارائه خدمات رفاهی به بسیجیان تحت امر.
 •   اجرای برنامه های مشترک با پایگاههاو حوزه ها ی مقاومت شهری ، دانشجویی ودانش آموزی در سطح تهران
 •   تدوین مقررات مختلف شامل دستور العمل ها و بخش نامه ها برای رده های تحت امر
 •   توجیه به سلامت بسیجیان از طریق انجام واکسیناسیون و برنامه های اهدای خون وحجامت .
 •   جمع آوری اخبار و اطلاعات و شایعات و ارسال به ناحیه .
 •   ایجاد ستاد خبری و استقرار نماینده در اتاق وضعیت .
 •   شناسایی و مبارزه با مفاسد اداری
 •   اجرای طرح های خدمات بی منت به مراجعین شهر داری .

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

 • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

 • شماره تماس :96011111

 • کدپستی:1471875741

 • info.region5@tehran.ir