سوابق اجرایی و خدمتی :


  فرایند های اصلی:

شرح وظایف

 

-

 

 

چارت سازمانی

 

 

 

اسناد  راهبردی منطقه 5

شناخت و تحلیل راهبردی منطقه 5  شهرداری تهران

برنامه عملیاتی منطقه 5
 


 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

رضا تاجیک

رئیس اداره حراست

رضا تاجیک

رئیس اداره حراست

ارتباط با اداره

 

  تلفن

96011386
 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدیدطبقه سوم