شرح وظایف اداره بازرسی :

 

1-­  اخذ دستور لازم از شهردار منطقه برای رسیدگی و انجام بازرسی های مورد نظر.

2-­  انجام تحقیقات و بررسیهای لازم اعم از علنی یا محرمانه به منظور کسب اطلاعات ضروری و کشف حقایق.

3-­  مراجعه به مقامات یا محلهای مورد نظر جهت تهیه و تنظیم گزارشهای لازم.

4-­  اظهار نظر درباره پرونده های تکمیلی.

5-­  انجام بازدیدهای لازم در محدوده منطقه به منظور کنترل فعالیتهای شهری و عمرانی.

6-­  انجام بازرسی های اداری و مالی و شهرسازی بر حسب ارجاع شهردار منطقه.

7-­  گردآوری اطلاعات ویژه و تهیه گزارشهای لازم جهت شهردار منطقه.

8-­  رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم درمورد آنها و اعلام پاسخ شاکیان حسب دستور شهردار منطقه.

9-­  شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و ادای توضیحات لازم در مورد پرونده های ارسالی.

10-­ ارسال سوابق و پرونده ها به سازمان بازرسی (اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات) و هیأتهای رسیدگی به تخلفات و یا اداره کل حراست شهرداری تهران حسب دستور شهردار منطقه.

 
 
 

شرح وظایف

 

 

 

چارت سازمانی

 

 

 

اسناد  راهبردی منطقه 5

شناخت و تحلیل راهبردی منطقه 5  شهرداری تهران

برنامه عملیاتی منطقه 5
 


 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

امیررضا جلالی فراهانی

رئیس اداره بازرسی

 

امیر رضا جلالی فراهانی

رئیس اداره بازرسی

ارتباط با اداره

 

  تلفن

96011376
 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدید طبقه سوم