مدرک تحصیلی :

 

 

سوابق اجرایی و خدمتی :
 
 

 

 
شرح وظایف اداره بازرسی

1-­  اخذ دستور لازم از شهردار منطقه برای رسیدگی و انجام بازرسی های مورد نظر.

2-­  انجام تحقیقات و بررسیهای لازم اعم از علنی یا محرمانه به منظور کسب اطلاعات ضروری و کشف حقایق.

3-­  مراجعه به مقامات یا محلهای مورد نظر جهت تهیه و تنظیم گزارشهای لازم.

4-­  اظهار نظر درباره پرونده های تکمیلی.

5-­  انجام بازدیدهای لازم در محدوده منطقه به منظور کنترل فعالیتهای شهری و عمرانی.

6-­  انجام بازرسی های اداری و مالی و شهرسازی بر حسب ارجاع شهردار منطقه.

7-­  گردآوری اطلاعات ویژه و تهیه گزارشهای لازم جهت شهردار منطقه.

8-­  رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم درمورد آنها و اعلام پاسخ شاکیان حسب دستور شهردار منطقه.

9-­  شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و ادای توضیحات لازم در مورد پرونده های ارسالی.

10-­ ارسال سوابق و پرونده ها به سازمان بازرسی (اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات) و هیأتهای رسیدگی به تخلفات و یا اداره کل حراست شهرداری تهران حسب دستور شهردار منطقه.

 

 

 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

حسین شهابی

مدیر اداره بازرسی

 

حسین شهابی

مدیر اداره بازرسی

ارتباط با اداره

  تلفن
96011376
 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدید طبقه سوم