بازرسی

  اداره بازرسی

این اداره وظیفه کنترل و نظارت بر عملکرد کلیه واحدهای شهرداری و واحدهای تابعه آن را دارد .همچنین عضویت و اظهار نظرهای مستقیم و غیرمستقیم در کلیه کمیسیونهای برگزار شده توسط شهرداری منطقه را بعهده دارد


اهم شرح وظایف بازرسی

 •   اخذ دستور لازم از شهردار منطقه برای رسیدگی و انجام بازرسی های مورد نظر.
 •   انجام تحقیقات و بررسیهای لازم اعم از علنی یا محرمانه به منظور کسب اطلاعات ضروری و کشف حقایق.
 •   مراجعه به مقامات یا محلهای مورد نظر جهت تهیه و تنظیم گزارشهای لازم.
 •   اظهار نظر درباره پرونده های تکمیلی.
 •   انجام بازدیدهای لازم در محدوده منطقه به منظور کنترل فعالیتهای شهری و عمرانی.
 •   انجام بازرسی های اداری و مالی و شهرسازی بر حسب ارجاع شهردار منطقه.
 •   گردآوری اطلاعات ویژه و تهیه گزارشهای لازم جهت شهردار منطقه.
 •   رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم درمورد آنها و اعلام پاسخ شاکیان حسب دستور شهردار منطقه.
 •   شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و ادای توضیحات لازم در مورد پرونده های ارسالی.
 •   ارسال سوابق و پرونده ها به سازمان بازرسی (اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات) و هیأتهای رسیدگی به تخلفات و یا اداره کل حراست شهرداری تهران حسب دستور شهردار منطقه.

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

 • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

 • شماره تماس :96011111

 • کدپستی:1471875741

 • info.region5@tehran.ir