مدرک تحصیلی :

فوق دیپلم عمران - کارهای عمومی ساختمان

دانشجوی کارشناسی عمران - عمران

سوابق اجرایی و خدمتی :

معاون ناحیه 3 منطقه 16

شهردار ناحیه 5 منطقه 16

شهردار ناحیه 2 منطقه 16

جانشین شهردار و رئیس ستاد بحران منطقه 16

رئیس اداره خدمات شهری منطقه 5

جانشین معاون امور شهری منطقه 5

عضویت در کمیسیون های مختلف منطقه 16

عضویت در کمیسیون تحویل  منطقه 5

رئیس اداره اجرای احکام منطقه 5

 
شرح وظایف اداره اجرای احکام

1-  ابلاغ آراء واصله از کمیسیون ماده صد (بدوی و قطعی ).

2-  صدور اخطاریه ، مالک یا ذینفع

3-  ابلاغ صورتحساب

4-  ابلاغ مبلغ توافقات کمیسیون توافقی

5-  پیگیری آراء کمیسیون ماده صد

6-  وصول صورتحساب

7-  اجرای آراء کمیسیون ماده صد

8-  درخواست صدور پیش آگهی جهت اخذ عوارض

9-  درخواست پیگیری قضایی اعم از فک پلمپ یا جلوگیری از اجرای رای

10-جوشکاری یا تیغه چینی اماکن غیرم جاز دارای رای ماده صد

11-پاسخ استعلامات در ارتباط با املاک دارای رای ماده صد

12-ارسال گزارشات آماری بصورت سالانه به کمیسیون ماده صد

13-کنترل مجدد محلهای اجرای رای شده

14-بازدید و گزارش از پلاک های دارای رای

15-درخواست تهیه صورتحساب املاک دارای رای ماده صد

16-اعلام و ثبت تائید اجرای آرای ماده صد

17-ثبت و تائید اعتراض به رای آرای کمیسیون در مرحله بدوی

18-درخواست ارسال سوابق به ماده صد در صورت تکرار خلاف یا فقدان رای

19-تهیه و تنظیم صورتحساب اجرای رای حسب دستور شهردار منطقه 

20-اعطای مهلت و اجرای رای حسب دستور شهردار منطقه

21-تهیه و تنظیم صورتحساب اصلاح رای

اهداف و برنامه هاي عملياتي :

 پالايش آراء ماده صد به تفكيك نوع تخلف

 چاپ و ابلاغ آراء

 صدور اخطار پس از اتمام مهلت قانوني

 اجراي آراء ماده صد با اولويت تجاري و اداري

 تنظيم صورتجلسه و اجراي راي جهت كسر از آمار

 پيگيري آراء داراي راي ديوان عدالت اداري و درخواست رفع اثر جهت اجراي راي

  • 1- برداشت تخلف و ارسال به ماده صد توسط ناحيه يا دفتر خدمات الكترونيك
  • 2- صدور دفاعيه ، چاپ و ابلاغ به مالك
  • 3- صدور و چاپ و ابلاغ راي ماده صد به مالك
  • 4- اجراي راي ماده صد (پلمپ ، جوش و . . .) پس از اتمام مهلت قانوني
  • 5- تهيه صورتجلسه رفع خلاف توسط شهرسازي ناحيه ، اجراي راي سيستمي و كسر از آمار
 

 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

رضا هداوند

رئیس اداره اجرای احکام

 

رضا هداوند

رئیس اداره اجرای احکام

ارتباط با اداره

  تلفن
96011430- 96011427
 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان قدیم طبقه همکف