سوابق تحصیلی

فوق دیپلم عمران - کارهای عمومی ساختمان

دانشجوی کارشناسی عمران - عمران

:سوابق اجرایی

معاون ناحیه 3 منطقه 16
شهردار ناحیه 5 منطقه 16
شهردار ناحیه 2 منطقه 16
جانشین شهردار و رئیس ستاد بحران منطقه 16
رئیس اداره خدمات شهری منطقه 5
جانشین معاون امور شهری منطقه 5
عضویت در کمیسیون های مختلف منطقه 16
عضویت در کمیسیون تحویل  منطقه 5
رئیس اداره اجرای احکام منطقه 5

 

اهداف و برنامه هاي عملياتي :

 پالايش آراء ماده صد به تفكيك نوع تخلف

 چاپ و ابلاغ آراء

 صدور اخطار پس از اتمام مهلت قانوني

 اجراي آراء ماده صد با اولويت تجاري و اداري

 تنظيم صورتجلسه و اجراي راي جهت كسر از آمار

 پيگيري آراء داراي راي ديوان عدالت اداري و درخواست رفع اثر جهت اجراي راي

گردش اداري كار :

 برداشت تخلف و ارسال به ماده صد توسط ناحيه يا دفتر خدمات الكترونيك

 صدور دفاعيه ، چاپ و ابلاغ به مالك

 صدور و چاپ و ابلاغ راي ماده صد به مالك

 اجراي راي ماده صد (پلمپ ، جوش و . . .) پس از اتمام مهلت قانوني

 تهيه صورتجلسه رفع خلاف توسط شهرسازي ناحيه ، اجراي راي سيستمي و كسر از آمار

 

شرح وظایف اجرای احکام

1-  ابلاغ آراء واصله از کمیسیون ماده صد (بدوی و قطعی ).

2-  صدور اخطاریه ، مالک یا ذینفع

3-  ابلاغ صورتحساب

4-  ابلاغ مبلغ توافقات کمیسیون توافقی

5-  پیگیری آراء کمیسیون ماده صد

6-  وصول صورتحساب

7-  اجرای آراء کمیسیون ماده صد

8-  درخواست صدور پیش آگهی جهت اخذ عوارض

9-  درخواست پیگیری قضایی اعم از فک پلمپ یا جلوگیری از اجرای رای

10-جوشکاری یا تیغه چینی اماکن غیرم جاز دارای رای ماده صد

11-پاسخ استعلامات در ارتباط با املاک دارای رای ماده صد

12-ارسال گزارشات آماری بصورت سالانه به کمیسیون ماده صد

13-کنترل مجدد محلهای اجرای رای شده

14-بازدید و گزارش از پلاک های دارای رای

15-درخواست تهیه صورتحساب املاک دارای رای ماده صد

16-اعلام و ثبت تائید اجرای آرای ماده صد

17-ثبت و تائید اعتراض به رای آرای کمیسیون در مرحله بدوی

18-درخواست ارسال سوابق به ماده صد در صورت تکرار خلاف یا فقدان رای

19-تهیه و تنظیم صورتحساب اجرای رای حسب دستور شهردار منطقه

20-اعطای مهلت و اجرای رای حسب دستور شهردار منطقه

21-تهیه و تنظیم صورتحساب اصلاح رای

 

برنامه عملیاتی منطقه 5
 


 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

رضا هداوند

رئیس اداره اجرای احکام

رضا هداوند

رئیس اداره اجرای احکام

ارتباط با اداره

 

  تلفن

96011430- 96011427
 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان قدیم طبقه همکف