سوابق اجرایی و خدمتی :

 
 

  فرایند های اصلی:

 

شرح وظایف

 

-

 

 

چارت سازمانی

 

 

 

اسناد  راهبردی منطقه 5

شناخت و تحلیل راهبردی منطقه 5  شهرداری تهران

برنامه عملیاتی منطقه 5
 


 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

سید علیرضا قاضی

رئیس سامانه 137

 

سید علیرضا قاضی

رئیس سامانه 137

ارتباط با اداره

 

  تلفن

96011415
 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدیدطبقه همکف