Enter Title

 

      وظایف اداره اجتماعی و فرهنگی

 

  • برگزاری مراسم و جشن های ملی و مذهبی در سطح ناحیه
  • همکاری و نظارت بر خانه های سلامت و سرای محلات و شورایاریها
  • همکاری با نهادهای عمومی و مردمی مانند ، مساجد ، بسیج ، کانون های فرهنگی و هنری و ...
  • دیدار با خانواده شهدا و رسیدگی به درخواستهای ایشان
  • برگزاری و اجرای مسابقات ورزشی آقایان و بانوان در سطح ناحیه