شرح وظایف واحد دبیرخانه :

 1. انجام فعالیت ها براساس فرآیندهای تدوین شده
 2. نظارت و رسیدگی به امر تحویل و ثبت و توزیع کلیه نامه های وارده و ارسال آن به واحدهای مربوطه
 3. تقسیم کار بین کارمندان و راهنمایی آنان
 4. نظارت و رسیدگی به امر کلیه نامه های صادره و ارسال آن به واحدهای ذیربط
 5. پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی آنان
 6. ارائه روش های مفید و موثر به منظور بهبود روش کار دبیرخانه
 7. نظارت در ارجاع و ارسال سوابق مورد نیاز مسئولین واحدها
 8. ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادهای اصلاحی و راهنمایی های فنی درمسائل مربوط به فنون اداری و بهبود مدیریت
 9. مشارکت در پیگری اثر بخش اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه مرتبط با IMS
 10. همکاری با میزان داخلی و خارجی درارتباط سیستم یکپارچه IMS
 11. صدور اقدامات اصلاحی در حوزه فعالیت های کاری خود در زمینه سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 12. هماهنگی با کلیه معاونت ها ، ادارات و نواحی در خصوص مکاتبات اداری ، نظارت بر ارسال مراسلات ورودی و خروجی به شهرداری منطقه ، هماهنگی و ارتباط با دبیرخانه مرکزی شهرداری تهران ، پاسخگویی و ارجاع نامه های مراجعین اعم از ارباب رجوع ، پیمانکاران و همکاران

 

 
 

 

شرح وظایف

 

 

 

چارت سازمانی

 

 

 

اسناد  راهبردی منطقه 5

شناخت و تحلیل راهبردی منطقه 5  شهرداری تهران

برنامه عملیاتی منطقه 5
 


 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

مریم معتمدی

رئیس واحد دبیرخانه

 

مریم معتمدی

رئیس واحد دبیرخانه

پست الکترونیک motamedi-ma

ارتباط با اداره

 

  تلفن

96011184
 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان قدیم  طبقه همکف