مدرک تحصیلی :

 

 

سوابق اجرایی و خدمتی :
 
 

 

 
شرح وظایف

انجام فعالیت ها براساس فرآیند های تدوین شده

تنظیم برنامه ملاقات مقامات داخلی و خارجی

گزارش مطالب مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه

ابلاغ دستور شهردار منطقه به اشخاص و واحد های تابعه

پیگیری درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان به دفتر شهردار منطقه

تهیه پیش نویس های مورد لزوم

تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها

آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار منطقه

تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر شهردار منطقه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه

انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوطه

نظارت بر سرپرستی، تقسیم کار و هماهنگی در انجام امور و فعالیت های دفتر و پیگیری امور

همکاری و مشارکت کامل با ستاد بحران ساختمان در انجام مانور های تعیین شده

 

 

 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

 

حسن مغیثه

 

 

حسن مغیثه

رئیس دفتر شهردار محترم

ارتباط با اداره

 

  تلفن
96011212

 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدید طبقه چهارم