شرح وظایف :

انجام فعالیت ها براساس فرآیند های تدوین شده
تنظیم برنامه ملاقات مقامات داخلی و خارجی
گزارش مطالب مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه
ابلاغ دستور شهردار منطقه به اشخاص و واحد های تابعه
پیگیری درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان به دفتر شهردار منطقه
تهیه پیش نویس های مورد لزوم
تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها
آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار منطقه
تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر شهردار منطقه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه
انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوطه
نظارت بر سرپرستی، تقسیم کار و هماهنگی در انجام امور و فعالیت های دفتر و پیگیری امور
همکاری و مشارکت کامل با ستاد بحران ساختمان در انجام مانور های تعیین شده
 
 

 

شرح وظایف

 

 

 

چارت سازمانی

 

 

 

اسناد  راهبردی منطقه 5

شناخت و تحلیل راهبردی منطقه 5  شهرداری تهران

برنامه عملیاتی منطقه 5
 


 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

 

حسن مغیثه

 

 

رئیس دفتر شهردار محترم

پست الکترونیک : moghiseh-h

ارتباط با اداره

 

  تلفن

96011212
 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدید طبقه چهارم