عنوانمالکدسته بندیتاریخ ویرایشاندازه 
طرح رشد هوشمند منطقه 5Administrator Account 1397/07/1110/14 MBدانلود
آموزش شهروندی در تحقق شهر هوشمندAdministrator Account 1397/07/11421/05 KBدانلود
سنجش تحلیل شاخص های توسعه شهری در منطقه 5 شهر تهران با رویکرد رشد هوشمند شهری Administrator Account 1397/07/117/78 MBدانلود