TitleOwnerCategoryModified DateSize 
بررسی سیستم ترمینالهای اتوبوسرانی بین شهری Administrator Account 1397/07/161/17 MBDownload
بررسی عوامل موثر بر درخواست ملاقات شهروندانAdministrator Account 1397/07/17812/06 KBDownload
بررسی مراکز آسیب زاAdministrator Account 1397/07/161/24 MBDownload
بررسی وضعیت رود دره فرحزادAdministrator Account 1397/07/172/19 MBDownload
برنامه ریزی غرب مسیل کنAdministrator Account 1397/07/161/24 MBDownload
دستورالعمل کلی برف روبی معابر منطقه 5Administrator Account 1397/07/163/18 MBDownload
سنجش نظرات مراجعینAdministrator Account 1397/07/165/72 MBDownload
عملکرد شهرداری منطقه 5Administrator Account 1397/07/163/71 MBDownload
عوامل موثربر رضایت شغلیAdministrator Account 1397/07/16112/58 KBDownload
مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیکAdministrator Account 1397/07/16305/06 KBDownload
مطالعات راه اندازی مسیر اتوبوسرانیAdministrator Account 1397/07/16857/85 KBDownload
میزان رضایت عمومی شهروندان از طرح 137Administrator Account 1397/07/17112/58 KBDownload
نگرش شهروندان ساکن در سطح منطقه بعد از اجرای طرح جهادی 137Administrator Account 1397/07/173/81 MBDownload