مدرک تحصیلی :
 
سوابق اجرایی و خدمتی :
 
 

 


 
اهداف اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

1- ایجاد ظرفیت های جدید سرمایه گذاری درمنطقه  

2- تنوع بخشی به زمینه های سرمایه گذاری

3- تسهیل ضوابط و مقررات جهت جذب سرمایه

4- افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران با رفع موانع پیش رو

5- تنوع بخشی به شیوه های تأمین منابع مالی داخلی و خارجی

6- ايجاد زمينه هاي لازم براي اجراي پروژه  هاي عمراني اقتصادي و اجتماعي كه با مشاركت سرمايه گذاران انجام مي شود و داراي توجيه اقتصادي و اجتماعي مي باشند.

7- بررسي و مطالعات لازم براي شناخت پروژه هاي قابل مشاركت با شهروندان و سرمايه گذاران  

8- سرمايه گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي

  • پروژه های این اداره به3  بخش تقسیم گردد:
  • بخش اول : پروژه های اتمام یافته  :(بوستان تیراژه )
  • بخش دوم  : پروژه های در حال اجرا: (اکباتان و صادقیه )
  • بخش سوم  : پروژه های در دست مطالعه جهت جذب سرمایه گذار
  • پروژه های بزرگ مقیاس : مراد آباد-امام رضا ارغوان کوهسار
  • پروژه های کوچک مقیاس : سوله ورزشی کن

 

 

 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

حسین صداقت پور

رئیس اداره سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي

 

حسین صداقت پور

رئیس اداره سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي

ارتباط با اداره

  تلفن:
 96011547
 
  ایمیل:
anvari@tehran.ir