شاخه
علف کشی فضای سبز در ناحیه 3

منبع خبر: nahie


علف کشی فضای سبز در ناحیه 3 واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 3 نسبت به علف کشی رفیوژ خیابان سیمون بولیوار اقدام کرد .

بازدید: 11   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/1/28

بیشتر بخوانیم

  

اجرای طرح کتاب سبز در ناحیه 3

منبع خبر:


اجرای طرح کتاب سبز در ناحیه 3 شهردار ناحیه 3 از اجرای طرح کتاب سبز در این ناحیه خبر داد .

بازدید: 12   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/26

بیشتر بخوانیم

  

بازدید شهردار ناحیه 3 از مجموعه های ورزشی سطح ناحیه

منبع خبر: nahie


بازدید شهردار ناحیه 3 از مجموعه های ورزشی سطح ناحیه  مهندس غفار خانی از مجموعه های ورزشی سطح ناحیه بازدید کرد .

بازدید: 21   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/26

بیشتر بخوانیم

  

لکه گیری آسفالت در ناحیه 3

منبع خبر:


لکه گیری اسفالت در ناحیه 3 اداره فنی و عمران نسبت به لکه گیری آسفالت در خیابان مخابرات اقدام کرد .

بازدید: 10   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/26

بیشتر بخوانیم

  

کاشت گل و درختچه در مهد کودک رنگین کمان

منبع خبر:


کاشت گل و درختچه در مهد کودک رنگین کمان واحئد فضای سبز اداره خدمات شهری نسبت به کاشت گل و درختچه در مهد کودک رنگین کمان اقدام کرد .

بازدید: 46   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/23

بیشتر بخوانیم

  

استقرار اکیپ های خدمات شهری در مسیر های راهپیمایی 22 بهمن

منبع خبر: nahie


استقرار اکیپ های خدمات شهری در مسیر های راهپیمایی 22 بهمن مدیر اداره خدمات شهری از استقرار اکیپ های خدمات شهری در مسیر های راهپیمایی 22 بمهن خبر...

بازدید: 44   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/23

بیشتر بخوانیم

  

رفع سد معبر اصناف در ناحیه 3

منبع خبر:


رفع سد معبر اصناف در ناحیه 3 واحد ساماندهی ناحیه از جمع آوری سدمعبر اصناف سطح محدوده خبر داد.

بازدید: 49   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/23

بیشتر بخوانیم

  

ادامه عملیات برف تکانی درختان

منبع خبر:


ادامه عملیات برف تکانی درختان برف تکانی درختان و و جمع آوری شاخه های درختان شکسته شده در سطح ناحیه 3 همچنان ادامه دارد.

بازدید: 51   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/10

بیشتر بخوانیم

  

تلاش مداوم شهردار و پرسنل ناحیه 3 در ستاد برف روبی

منبع خبر:


تلاش شبانه روزی شهردار و پرسنل ناحیه 3 در ستاد برف روبی با تلاش اعضای ستاد برف روبی ناحیه 3 تردد در سطح معابر ناحیه 3 بدون مشکل خاصی در جریان اس...

بازدید: 46   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/10

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری کلاس آموزش خوشنویسی در سرای محله المهدی

منبع خبر:


برگزاری کلاس آموزش خوشنویسی در سرای محله المهدی مدیر سرای محله المهدی از برگزاری کلاس آموزش خوشنویسی در این محله خبر داد

بازدید: 49   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/8

بیشتر بخوانیم

  

 
سید سعید رضا سخنی
شهردار ناحیه 3 منطقه 5