شاخه
معرفی سرپرست شهرداری ناحیه 3 منطقه 5

منبع خبر: nahie


معرفی سرپرست شهرداری ناحیه 3 منطقه 5 برگزاری مراسم تودیع شهردار سابق و معارفه سرپرست شهرداری ناحیه 3منطق 5

بازدید: 4   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/27

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری گرامیداشت هفته ی کتاب و کتابخوانی در ناحیه 3

منبع خبر: nahie


گرامیداشت هفته ی کتاب و کتابخوانی در ناحیه 3     مدیر سرای محله ی پونک جنوبی  از برگزاری هفته ی گرامیداشت کتاب و کتابخوانی  در این  محله خبر ...

بازدید: 2   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/27

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری گرامیداشت هفته ی کتاب و کتابخوانی در ناحیه 3

منبع خبر: nahie


گرامیداشت هفته ی کتاب و کتابخوانی در ناحیه 3   مدیر سرای محله ی پونک جنوبی  از برگزاری هفته ی گرامیداشت کتاب و کتابخوانی  در این  محله خبر د...

بازدید: 2   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/27

بیشتر بخوانیم

  

توضیع بروشور در خصوص اهمیت تفکیک زباله در ناحیه 3

منبع خبر: nahie


توضیع بروشور در خصوص  اهمیت تفکیک زباله در ناحیه3 واحد بازیافت اداره ی  خدمات شهری ناحیه  نسبت به توضیع بروشور در خصوص اهمیت تفکیک و بازیاف...

بازدید: 8   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/7

بیشتر بخوانیم

  

رنگ آمیزی زیرمخازن زباله در ناحیه 3

منبع خبر: nahie


رنگ آمیزی زیرمخازن زباله در ناحیه 3   اداره خدمات شهری ناحیه نسبت به رنگ آمیزی زیرمخازن  زباله در سطح ناحیه اقدام کرد

بازدید: 19   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/2

بیشتر بخوانیم

  

جمع آوری تابلوهای غیر مجاز در ناحیه 3

منبع خبر:


جمع آوری تابلوهای غیر مجاز در ناحیه3     واحد زیباسازی اداره خدمات شهری ناحیه نسبت به جمع آوری تابلوهای غیر مجاز در سطح ناحیه اقدام کرد...

بازدید: 12   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/2

بیشتر بخوانیم

  

لایروبی انهار بوسیله تانگر لایروبی جداول در سطح ناحیه 3

منبع خبر: nahie


لایروبی انهار بوسیله تانگر لایروبی جداول در سطح ناحیه3   اداره خدمات شهری ناحیه 3 نسبت به لایروبی جداول  درسطح ناحیه3  اقدام کرد.

بازدید: 14   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/1

بیشتر بخوانیم

  

پاکسازی شعار نویسی و تبلیغات غیر مجاز در ناحیه3

منبع خبر:


پاکسازی شعار نویسی و تبلیغات غیر مجاز در ناحیه3     اكيپ اجرايي   اداره خدمات شهري ناحيه 3 نسبت به   پاكسازي و امحاء تبلیغات غيرمجاز ا...

بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/1

بیشتر بخوانیم

  

آسفالت معابر در ناحیه 3

منبع خبر: nahie


آسفالت معابر در ناحیه 3 اداره ی فنی و عمران ناحیه 3 نسبت به آسفالت معابر در محله ی حصارک اقدام کرد.

بازدید: 57   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/5/7

بیشتر بخوانیم

  

آسفالت معابر در ناحیه 3

منبع خبر: nahie


بازدید: 52   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/5/7

بیشتر بخوانیم

  

 
سید سعید رضا سخنی
شهردار ناحیه 3 منطقه 5