شاخه
کاشت گل و درختچه در مهد کودک رنگین کمان

منبع خبر:


کاشت گل و درختچه در مهد کودک رنگین کمان واحئد فضای سبز اداره خدمات شهری نسبت به کاشت گل و درختچه در مهد کودک رنگین کمان اقدام کرد .

بازدید: 10   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/23

بیشتر بخوانیم

  

استقرار اکیپ های خدمات شهری در مسیر های راهپیمایی 22 بهمن

منبع خبر: nahie


استقرار اکیپ های خدمات شهری در مسیر های راهپیمایی 22 بهمن مدیر اداره خدمات شهری از استقرار اکیپ های خدمات شهری در مسیر های راهپیمایی 22 بمهن خبر...

بازدید: 11   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/23

بیشتر بخوانیم

  

رفع سد معبر اصناف در ناحیه 3

منبع خبر:


رفع سد معبر اصناف در ناحیه 3 واحد ساماندهی ناحیه از جمع آوری سدمعبر اصناف سطح محدوده خبر داد.

بازدید: 13   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/23

بیشتر بخوانیم

  

ادامه عملیات برف تکانی درختان

منبع خبر:


ادامه عملیات برف تکانی درختان برف تکانی درختان و و جمع آوری شاخه های درختان شکسته شده در سطح ناحیه 3 همچنان ادامه دارد.

بازدید: 15   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/10

بیشتر بخوانیم

  

تلاش مداوم شهردار و پرسنل ناحیه 3 در ستاد برف روبی

منبع خبر:


تلاش شبانه روزی شهردار و پرسنل ناحیه 3 در ستاد برف روبی با تلاش اعضای ستاد برف روبی ناحیه 3 تردد در سطح معابر ناحیه 3 بدون مشکل خاصی در جریان اس...

بازدید: 21   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/10

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری کلاس آموزش خوشنویسی در سرای محله المهدی

منبع خبر:


برگزاری کلاس آموزش خوشنویسی در سرای محله المهدی مدیر سرای محله المهدی از برگزاری کلاس آموزش خوشنویسی در این محله خبر داد

بازدید: 17   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/8

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری کلاس آموزش خوشنویسی در سرای محله المهدی

منبع خبر:


برگزاری کلاس آموزش خوشنویسی در سرای محله المهدی مدیر سرای محله المهدی از برگزاری کلاس آموزش خوشنویسی در این محله خبر داد

بازدید: 13   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/8

بیشتر بخوانیم

  

آماده باش ستاد برف روبی ناحیه 3

منبع خبر:


آماده باش ستاد برف روبی ناحیه 3 در پی بارش شدید برف در پایتخت ستاد برف روبی ناحیه سه به حالت آماده باش کامل در آمد

بازدید: 18   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/11/8

بیشتر بخوانیم

  

واحد های صنفی طبق بند 20 ماده 55 پلمپ شدند

منبع خبر: nahie


واحد های صنفی   طبق بند 20 ماده 55 پلمپ شدند واحد ساماندهی شهرداری ناحیه 3  از پلمپ واحدهای صنفی مزاحم   واقع در خیابان های   المهد...

بازدید: 35   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/23

بیشتر بخوانیم

  

اجرای طرح زنده گیری سگ های ولگرد در ناحیه 3

منبع خبر: nahie


زنده گیری سگ های ولگرد در ناحیه 3 زنده گیری سگهای ولگرد در سطح ناحیه 3 به اجرا درآمد

بازدید: 21   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/23

بیشتر بخوانیم

  

 
سید سعید رضا سخنی
شهردار ناحیه 3 منطقه 5