شاخه
اخذ رای بند 20 ماده 55 درخصوص اصناف مزاحم

منبع خبر: nahie


واحد ساماندهی ناحیه 3 در خصوص اصناف مزاحم سطح ناحیه درخواست رای بند 20 نمود به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 علیرضا غفارخانی شهردار ناحیه 3 اعل...

بازدید: 29   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/26

بیشتر بخوانیم

  

رفت و روب پیاده رو در ناحیه 3

منبع خبر:


رفت و روب پیاده رو در ناحیه 3 اداره خدمات شهری ناحیه نسبت به رفت و روب پیاده رو خیابان شهید اشرفی اصفهانی اقدام کرد .

بازدید: 20   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/16

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی المانهای شهری در ناحیه 3

منبع خبر:


شستشوی المانهای شهری در ناحیه 3 اداره خدمات شهری ناحیه نسبت به شستشوی المانهای شهری در سطح ناحیه اقدام کرد.

بازدید: 25   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/16

بیشتر بخوانیم

  

روکش آسفالت در ناحیه 3

منبع خبر:


روکش آسفالت در ناحیه 3 اداره فنی و عمران ناحیه نسبت به روکش آسفالت در خیابان سیمون بولیوار اقدام کرد.

بازدید: 18   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/3/29

بیشتر بخوانیم

  

اجرای نهر روسی در ناحیه 3

منبع خبر:


اجرای نهر روسی در ناحیه 3 اداره فنی و عمران ناحیه نسبت به اجرای نهر روسی در خیابان 22 بهمن اقدام کرد .

بازدید: 28   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/3/29

بیشتر بخوانیم

  

واحد های صنفی مزاحم در ناحیه3 پلمپ شدند

منبع خبر: nahie


واحد های صنفی مزاحم در ناحیه3 پلمپ شدند واحد ساماندهی شهرداری ناحیه 3 از پلمپ واحد های صنفی مزاحم واقع در خیابانهای سردار جنگل و شهید ناطق نوری خبر...

بازدید: 103   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/24

بیشتر بخوانیم

  

اجرای طرح شستشوی جداول در ناحیه 3

منبع خبر:


اجرای طرح شستشوی جداول در ناحیه 3 اداره خدمات شهری ناحیه نسبت به اجرای طرح نظافت و شستشوی جداول در سطح ناحیه اقدام کرد .

بازدید: 53   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/18

بیشتر بخوانیم

  

آموزش تفکیک و بازیافت زباله در مدارس و مهد های کودک ناحیه 3

منبع خبر:


آموزش تفکیک و بازیافت زباله در مدارس و مهد های کودک ناحیه 3 واحد بازیافت اداره خدمات شهری طرح آموزش تفکیک و بازیافت زباله را در مدارس و مهد های ...

بازدید: 55   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/18

بیشتر بخوانیم

  

چمن زنی و علف کشی فضای سبز در ناحیه 3

منبع خبر:


جمن زنی و علف کشی فضای سبز در ناحیه 3 واحد فضای سبز اداره خدمات شهری نسبت به علف کشی و چمن زنی فضای سبز در سطح ناحیه اقدام کرد .

بازدید: 45   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/18

بیشتر بخوانیم

  

علف کشی فضای سبز در ناحیه 3

منبع خبر: nahie


علف کشی فضای سبز در ناحیه 3 واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 3 نسبت به علف کشی رفیوژ خیابان سیمون بولیوار اقدام کرد .

بازدید: 58   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/1/28

بیشتر بخوانیم

  

 
سید سعید رضا سخنی
شهردار ناحیه 3 منطقه 5