شاخه
روکش آسفالت در ناحیه 3

منبع خبر:


روکش آسفالت در ناحیه 3 اداره فنی و عمران ناحیه نسبت به روکش آسفالت در خیابان سیمون بولیوار اقدام کرد.

بازدید: 3   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/3/29

بیشتر بخوانیم

  

اجرای نهر روسی در ناحیه 3

منبع خبر:


اجرای نهر روسی در ناحیه 3 اداره فنی و عمران ناحیه نسبت به اجرای نهر روسی در خیابان 22 بهمن اقدام کرد .

بازدید: 3   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/3/29

بیشتر بخوانیم

  

واحد های صنفی مزاحم در ناحیه3 پلمپ شدند

منبع خبر: nahie


واحد های صنفی مزاحم در ناحیه3 پلمپ شدند واحد ساماندهی شهرداری ناحیه 3 از پلمپ واحد های صنفی مزاحم واقع در خیابانهای سردار جنگل و شهید ناطق نوری خبر...

بازدید: 42   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/24

بیشتر بخوانیم

  

اجرای طرح شستشوی جداول در ناحیه 3

منبع خبر:


اجرای طرح شستشوی جداول در ناحیه 3 اداره خدمات شهری ناحیه نسبت به اجرای طرح نظافت و شستشوی جداول در سطح ناحیه اقدام کرد .

بازدید: 24   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/18

بیشتر بخوانیم

  

آموزش تفکیک و بازیافت زباله در مدارس و مهد های کودک ناحیه 3

منبع خبر:


آموزش تفکیک و بازیافت زباله در مدارس و مهد های کودک ناحیه 3 واحد بازیافت اداره خدمات شهری طرح آموزش تفکیک و بازیافت زباله را در مدارس و مهد های ...

بازدید: 24   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/18

بیشتر بخوانیم

  

چمن زنی و علف کشی فضای سبز در ناحیه 3

منبع خبر:


جمن زنی و علف کشی فضای سبز در ناحیه 3 واحد فضای سبز اداره خدمات شهری نسبت به علف کشی و چمن زنی فضای سبز در سطح ناحیه اقدام کرد .

بازدید: 15   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/18

بیشتر بخوانیم

  

علف کشی فضای سبز در ناحیه 3

منبع خبر: nahie


علف کشی فضای سبز در ناحیه 3 واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه 3 نسبت به علف کشی رفیوژ خیابان سیمون بولیوار اقدام کرد .

بازدید: 29   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/1/28

بیشتر بخوانیم

  

اجرای طرح کتاب سبز در ناحیه 3

منبع خبر:


اجرای طرح کتاب سبز در ناحیه 3 شهردار ناحیه 3 از اجرای طرح کتاب سبز در این ناحیه خبر داد .

بازدید: 34   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/26

بیشتر بخوانیم

  

بازدید شهردار ناحیه 3 از مجموعه های ورزشی سطح ناحیه

منبع خبر: nahie


بازدید شهردار ناحیه 3 از مجموعه های ورزشی سطح ناحیه  مهندس غفار خانی از مجموعه های ورزشی سطح ناحیه بازدید کرد .

بازدید: 46   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/26

بیشتر بخوانیم

  

لکه گیری آسفالت در ناحیه 3

منبع خبر:


لکه گیری اسفالت در ناحیه 3 اداره فنی و عمران نسبت به لکه گیری آسفالت در خیابان مخابرات اقدام کرد .

بازدید: 23   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/26

بیشتر بخوانیم

  

 
سید سعید رضا سخنی
شهردار ناحیه 3 منطقه 5