بزرگراه آیت اله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی- انتهای خیابان شهید براتلو روبروی پارک مریم تلفن : 44111927
شاخه
آموزش سامانه 1888 در مساجد ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/24

بیشتر بخوانیم

  

اطلاع رسانی به شهروندان ناحیه 4 در خصوص سامانه 1888

منبع خبر: nahie


بازدید: 4   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/24

بیشتر بخوانیم

  

نظافت بوستانهای ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 4   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/24

بیشتر بخوانیم

  

توزیع مخازن تفکیک پسماند در مجتمع پارسیان در ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 5   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/24

بیشتر بخوانیم

  

تداوم اجرای برنامه ها با محوریت نذر فرهنگی در ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 4   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/23

بیشتر بخوانیم

  

تست فشارخون شهروندان ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/23

بیشتر بخوانیم

  

ترویج مفاهیم بازیافت در مدارس ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 2   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/23

بیشتر بخوانیم

  

جمع آوری زباله و ضایعات از سطح محدوده ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/23

بیشتر بخوانیم

  

آموزش چهره به چهره در مجتمع کوثر در ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 5   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/23

بیشتر بخوانیم

  

اجرای برنامه های آموزشی بازیافت در ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 5   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/23

بیشتر بخوانیم

  

 امیر سالاری
آدرس پست الکترونیک :
salari-am@tehran.iri

مشخصات شهردار