بزرگراه آیت اله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی- انتهای خیابان شهید براتلو روبروی پارک مریم تلفن : 44111927
شاخه
جمع اوری شاخ و برگ و ضایعات د ر ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 8   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/21

بیشتر بخوانیم

  

لایروبی انهار ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/21

بیشتر بخوانیم

  

پاکسازی زمین های بایر در ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/21

بیشتر بخوانیم

  

عملیات تخلیه مخازن در ناحیه 4

منبع خبر:


بازدید: 6   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/21

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی پلهای عابر در ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 6   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/21

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی المانهای ترافیکی در ناحیه4

منبع خبر: nahie


بازدید: 12   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/20

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی المانهای شهری ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 8   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

رفتو روب محدوده ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 8   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

اطلاع رسانی به شهروندان ناحیه 4 در خصوص مضرات مواد مخدر

منبع خبر: nahie


بازدید: 8   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

آموزش مهارتهای زندگی در سرای محلات ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

 امیر سالاری
آدرس پست الکترونیک :
salari-am@tehran.iri

مشخصات شهردار