بزرگراه آیت اله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی- انتهای خیابان شهید براتلو روبروی پارک مریم تلفن : 44111927
شاخه
مشاوره رایگان پزشکی در سرای محلات ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 5   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/28

بیشتر بخوانیم

  

مشاوره رایگان فردی در سرای محلات ناحیه 4 / وسواس فکری

منبع خبر: nahie


بازدید: 6   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/28

بیشتر بخوانیم

  

مشاوره رایگان فردی در سرای محلات ناحیه 4 / افزایش اعتماد به نفس

منبع خبر: nahie


بازدید: 5   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/28

بیشتر بخوانیم

  

مشاوره رایگان پزشکی در سرای محلات ناحیه 4 / بیماریهای پوستی

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/28

بیشتر بخوانیم

  

مشاوره رایگان فردی در سرای محلات ناحیه 4 / معلولیت های ذهنی

منبع خبر: nahie


بازدید: 6   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/28

بیشتر بخوانیم

  

مشاوره رایگان فردی در سرای محلات ناحیه 4 / مشاوره روانشناسی

منبع خبر: nahie


بازدید: 6   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/28

بیشتر بخوانیم

  

معاینات پزشکی شهروندان ناحیه 4 در سرای محلات

منبع خبر: nahie


بازدید: 6   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/27

بیشتر بخوانیم

  

مشاوره رایگان پزشکی در سرای محلات ناحیه 4 / تغذیه سالم

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/27

بیشتر بخوانیم

  

مشاوره رایگان پزشکی در سرای محلات ناحیه 4 / بیماری های مسری

منبع خبر: nahie


بازدید: 6   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/27

بیشتر بخوانیم

  

مشاوره رایگان خانواده در سرای محلات ناحیه 4 / انسجام خانواده

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/27

بیشتر بخوانیم

  

 امیر سالاری
آدرس پست الکترونیک :
salari-am@tehran.iri

مشخصات شهردار