بزرگراه آیت اله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی- انتهای خیابان شهید براتلو روبروی پارک مریم تلفن : 44111927
شاخه
برگزاری جلسه با محوریت 137 در ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/25

بیشتر بخوانیم

  

روفت و روب و پاکسازی محدوده ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/24

بیشتر بخوانیم

  

تداوم اجرای برنامه ها با محوریت نذر فرهنگی در سرای محلات ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 8   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/24

بیشتر بخوانیم

  

ترویج مفاهیم بازیافت در مدارس ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 8   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/24

بیشتر بخوانیم

  

آموزش تهیه بهترین از دورریختنی ها در سرای محلات ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/24

بیشتر بخوانیم

  

پاکسازی برچسب های تبلیغاتی در ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 8   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/24

بیشتر بخوانیم

  

اجرای برنامه های آموزشی بازیافت در میادین میوه و تره بار ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 8   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/24

بیشتر بخوانیم

  

برگزاري جلسات تغذيه سالم در كودكان در خانه های سلامت ناحيه4

منبع خبر: nahie


بازدید: 11   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/20

بیشتر بخوانیم

  

آموزش شناخت انواع کالري غذاها در سرای محلات ناحیه 4

منبع خبر: nahie


بازدید: 11   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/20

بیشتر بخوانیم

  

آموزش قوانین ترافیکی در سرای محلات ناحيه4

منبع خبر: nahie


بازدید: 13   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/20

بیشتر بخوانیم

  

 امیر سالاری
آدرس پست الکترونیک :
salari-am@tehran.iri

مشخصات شهردار