بلوار ابوذر - بین مهتاب 4 و مهتاب 6 - داخل کوچه تلفن : 44074228
شاخه
بازدید شهردار ناحیه 5 از خانواده معزز شهدا

منبع خبر: nahie


بازدید: 10   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/31

بیشتر بخوانیم

  

نظافت محیط شهری در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 10   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

نشست شورای اداری- اجرایی

منبع خبر: nahie


بازدید: 15   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

بازدید شهردار ناحیه 5 از خانواده معزز شهدا

منبع خبر: nahie


بازدید: 15   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

رفع کامل خاموشی بوستان میلاد 1 و 2

منبع خبر: nahie


بازدید: 8   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

جلسه فضای سبز در دفتر شهردار ناحیه

منبع خبر: nahie


بازدید: 15   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

جلسه ساماندهی در دفتر شهردار ناحیه

منبع خبر: nahie


بازدید: 12   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

نظافت پلهای عابر پیاده در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

حذف آلودگی های بصری در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

جلسه و نشست فصلی ستاد بحران ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/19

بیشتر بخوانیم

  

علیرضا بالش زر
آدرس پست الکترونیک : baleshzar@tehran.iri