بلوار ابوذر - بین مهتاب 4 و مهتاب 6 - داخل کوچه تلفن : 44074228
شاخه
آموزش بازیافت ومدیریت پسماند در خانه سلامت ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 19   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/3

بیشتر بخوانیم

  

کوددهی درختان در خیابان وفاآذر شمالی

منبع خبر: nahie


بازدید: 22   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/1/21

بیشتر بخوانیم

  

طعمه گذاری منافذ موش

منبع خبر: nahie


بازدید: 30   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/1/21

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی مخزن و زیر مخزنی ها در سطح ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 25   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/1/21

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی ایستگاه های اتوبوس

منبع خبر: nahie


بازدید: 23   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/1/21

بیشتر بخوانیم

  

رنگ آمیزی زیر مخزنی ها در سطح ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 30   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/1/21

بیشتر بخوانیم

  

دیدار نوروزی شهردار ناحیه با پرسنل در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 40   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/1/21

بیشتر بخوانیم

  

جلسه پاس نگهداشت شهر در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 54   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/22

بیشتر بخوانیم

  

جلسه شهردار ناحیه با دبیران شورایاری محلات

منبع خبر: nahie


بازدید: 56   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/22

بیشتر بخوانیم

  

جلسه شهردار ناحیه با دبیران شورایاری محلات

منبع خبر: nahie


بازدید: 44   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/22

بیشتر بخوانیم

  

علیرضا بالش زر
آدرس پست الکترونیک : baleshzar@tehran.iri