بلوار ابوذر - بین مهتاب 4 و مهتاب 6 - داخل کوچه تلفن : 44074228
شاخه
جلسه تودیع و معارفه رئیس خدمات شهری ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 20   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/12

بیشتر بخوانیم

  

دیدار شهردار ناحیه 5 از خانواده شهید قبادی دانا

منبع خبر: nahie


بازدید: 12   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/12

بیشتر بخوانیم

  

بازدید شهردار ناحیه 5 از خانواده شهید علیرضا دنیوی

منبع خبر: nahie


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/12

بیشتر بخوانیم

  

جلسه و بازدید میدانی شهردار ناحیه از محله مهران

منبع خبر: nahie


بازدید: 17   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/12

بیشتر بخوانیم

  

جلسه شورای فرهنگی - ورزشی در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 17   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/12

بیشتر بخوانیم

  

جلسه شورای سلامت در دفتر شهردار ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 14   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/12

بیشتر بخوانیم

  

نشست شورای اداری در دفتر شهردار ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/12

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی زیرمخزنی های زباله در سطح ناحیه5

منبع خبر: nahie


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/12

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی جانپناه های ایستگاه اتوبوس

منبع خبر: nahie


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/12

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی المانهای شهری سطح ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 8   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/6/12

بیشتر بخوانیم

  

علیرضا بالش زر
آدرس پست الکترونیک : baleshzar@tehran.iri