بلوار ابوذر - بین مهتاب 4 و مهتاب 6 - داخل کوچه تلفن : 44074228
شاخه
جلسه پاس نگهداشت شهر در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 14   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/22

بیشتر بخوانیم

  

جلسه شهردار ناحیه با دبیران شورایاری محلات

منبع خبر: nahie


بازدید: 12   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/22

بیشتر بخوانیم

  

جلسه شهردار ناحیه با دبیران شورایاری محلات

منبع خبر: nahie


بازدید: 12   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/22

بیشتر بخوانیم

  

پاکسازی برچسب های تبلیغاتی در طرح استقبال از نوروز

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/22

بیشتر بخوانیم

  

بازدید شهردار ناحیه 5 از خانواده شهید والامقام طهرانی

منبع خبر: nahie


بازدید: 11   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/19

بیشتر بخوانیم

  

دیدار و بازدید شهردار ناحیه 5 از خانواده شهید والامقام نجاتی

منبع خبر: nahie


بازدید: 19   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/15

بیشتر بخوانیم

  

جمع آوری شاخه های هرس شده در سطح ناحیه

منبع خبر: nahie


بازدید: 15   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/15

بیشتر بخوانیم

  

جلسه پاس نگهداشت شهر در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 20   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/15

بیشتر بخوانیم

  

تبریک شهردار ناحیه به مناسبت سالروز جمعی از پرسنل

منبع خبر: nahie


بازدید: 21   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/15

بیشتر بخوانیم

  

پخش روکش آسفالت در سطح محدوده ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 15   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/15

بیشتر بخوانیم

  

علیرضا بالش زر
آدرس پست الکترونیک : baleshzar@tehran.iri