بلوار ابوذر - بین مهتاب 4 و مهتاب 6 - داخل کوچه تلفن : 44074228
شاخه
طعمه گذاری منافذ موش

منبع خبر: nahie


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/18

بیشتر بخوانیم

  

رفع خاموشی بوستان های سطح ناحیه

منبع خبر: nahie


بازدید: 10   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/18

بیشتر بخوانیم

  

جمع آوری ضایعات و زباله در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/18

بیشتر بخوانیم

  

جلسه تودیع و معارفه معاون ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 31   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/18

بیشتر بخوانیم

  

جلسه در خصوص تهیه گزارش در طرح پاس نگهداشت شهر

منبع خبر: nahie


بازدید: 14   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/18

بیشتر بخوانیم

  

جلسه تودیع و معارفه دبیران سرای فردوس و مهران

منبع خبر: nahie


بازدید: 16   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/18

بیشتر بخوانیم

  

جلسه معارفه رئیس خدمات شهری ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 14   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/18

بیشتر بخوانیم

  

جلسه پاس نگهداشت شهر در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 10   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/18

بیشتر بخوانیم

  

کلاس آموزشی با موضوع "آشنایی با فرهنگ ترافیک" در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 10   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/18

بیشتر بخوانیم

  

لايروبي انهار در ناحيه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 14   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/10/11

بیشتر بخوانیم

  

علیرضا بالش زر
آدرس پست الکترونیک : baleshzar@tehran.iri