بلوار ابوذر - بین مهتاب 4 و مهتاب 6 - داخل کوچه تلفن : 44074228
شاخه
نظافت محیط شهری در بلوار فردوس

منبع خبر: nahie


بازدید: 33   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/9

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی مخزن و زیر مخزنی ها در سطح ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 34   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/9

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی کاشیکاری اتوبان ستاری شمال به جنوب

منبع خبر: nahie


بازدید: 35   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/9

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی جداول سطح ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 36   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/9

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی ايستگاه اتوبوس در ناحیه 5

منبع خبر:


بازدید: 27   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/9

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی المانهای شهری در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 45   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/9

بیشتر بخوانیم

  

جلسه HSE در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 38   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/9

بیشتر بخوانیم

  

جلسه پاس نگهداشت شهر در ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 41   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/9

بیشتر بخوانیم

  

جلسه معارفه رئیس اداره شهرسازی و معماری ناحیه 5

منبع خبر: nahie


بازدید: 39   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/9

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری مراسم بیت النور در منزل شهید والامقام شریفی

منبع خبر: nahie


بازدید: 37   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/9

بیشتر بخوانیم

  

علیرضا بالش زر
آدرس پست الکترونیک : baleshzar@tehran.iri