شاخه
رنگ آمیزی المان های پارکی

منبع خبر: nahie


بازدید: 3   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/26

بیشتر بخوانیم

  

شستشو پل های عابر پیاده

منبع خبر: nahie


بازدید: 5   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/26

بیشتر بخوانیم

  

رنگ آمیزی مخازن زباله

منبع خبر: nahie


بازدید: 4   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/26

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی

منبع خبر: nahie


بازدید: 6   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/23

بیشتر بخوانیم

  

اجرای عملیات مرمت جداول

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/22

بیشتر بخوانیم

  

ترمیم و مرمت دریچه

منبع خبر: nahie


بازدید: 5   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/22

بیشتر بخوانیم

  

رنگ آمیزی المان های شهری

منبع خبر: nahie


بازدید: 6   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/22

بیشتر بخوانیم

  

عملیات گلکاری در بوستان های ناحیه 6

منبع خبر: nahie


بازدید: 5   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/20

بیشتر بخوانیم

  

اجرای عملیات آسفالت

منبع خبر: nahie


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/20

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری مراسم درختکاری

منبع خبر: nahie


بازدید: 10   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/12/17

بیشتر بخوانیم

  اسفندیار آزاده

آدرس پست الکترونیک : azadeh-e@tehran.iri

جهت مشاهده کلیک نمائید

جهت مشاهده سوابق شهردار بروی عکس کلیک نمائید.