شاخه
رفع شبانه نشست آسفالت در معابر ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 42   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/31

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری جلسه کمیته فرعی درآمد در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 41   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/26

بیشتر بخوانیم

  

پاکسازی بوستان ایثار ناحیه 7 در روز جهانی بدون نایلکس

منبع خبر: shahin


بازدید: 31   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/23

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری اولین جلسه اصلاح الگوی مصرف در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 39   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/20

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری جلسه فصلی شورای سلامت در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 48   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/17

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری جلسه شورای اداری در دفتر شهردار ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 47   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/10

بیشتر بخوانیم

  

جمع آوری کتاب از مدارس محدوده ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 38   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/4/3

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری جلسه شورای اداری و پاس نگهداشت شهر در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 50   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/3/28

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری جلسه و بازدید میدانی شهردار ناحیه 7 از محله شاهین

منبع خبر: shahin


بازدید: 70   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/3/20

بیشتر بخوانیم