شاخه
برگزاری دوره آموزشی اصلاح الگوی مصرف در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/24

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری مسابقه فوتبال در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 6   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/24

بیشتر بخوانیم

  

کمکهای داوطلبانه مردمی شهروندان ناحیه 7 به زلزله زدگان کرمانشاه

منبع خبر: shahin


بازدید: 10   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/23

بیشتر بخوانیم

  

پاکسازی دیوار نوشته های بوستان باهنر در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/21

بیشتر بخوانیم

  

آماده سازی بستر کاشت در رمپ نیایش ستاری ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 8   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/21

بیشتر بخوانیم

  

رفع نقاط آبگیر خیابان کاشانی حدفاصل نیرو تا جنت آباد ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 12   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/20

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری کلاس آموزشی 1888 در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 7   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/17

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری تور پارک ژوراسیک ویژه دانش آموزان ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 10   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/16

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری جلسه ستاد بحران در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 21   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/15

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری جلسه شورای اداری در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 16   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/8/15

بیشتر بخوانیم