شاخه
تقدیر از امور بانوان سرای محله جنت آباد مرکزی در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 6   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/5/1

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری تور امامزاده داوود برای شهروندان ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 9   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/5/1

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری جلسه خدمات شهری در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 13   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/28

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 4   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/28

بیشتر بخوانیم

  

شستشوی زیرمخزنی های موجود در معابر ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 5   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/27

بیشتر بخوانیم

  

کاشت گیاه جعفری در بوستان نیکوکاری ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 5   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/26

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری طرح آموزشی و تبلیغی نسیم بهشت در مدرسه امام سجاد (ع)

منبع خبر: shahin


بازدید: 6   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/26

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری جلسه شهردار ناحیه 7 با پیشکسوت داوری فوتبال

منبع خبر: shahin


بازدید: 14   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/24

بیشتر بخوانیم

  

اجرای کار ویژه روز بدون نایلکس در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 10   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1396/4/24

بیشتر بخوانیم