شاخه
اجرای طرح همسایه به همسایه در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 5   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/3/2

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری چهارمین شب ماه مبارک رمضان در مسجد انصارالمهدی ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 4   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/31

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری جلسه ماده صد در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 15   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/19

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری مسابقه ورزشی به مناسبت روز کار و کارگر در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 19   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/9

بیشتر بخوانیم

  

بازدید شهرسازی شهردار ناحیه 7 از ساختمانهای دارای پروانه

منبع خبر: janatabad-jonubi


بازدید: 24   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/4

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری جلسه 137 در دفتر شهردار ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 28   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/1

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری جلسه 137 در دفتر معاون ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 18   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/1

بیشتر بخوانیم

  

برگزاری کارگاه روانشناسی سلسله مراتب نیازهای زندگی در ناحیه 7

منبع خبر: shahin


بازدید: 10   نظرات: 0    تاریخ ارسال: 1397/2/1

بیشتر بخوانیم