مدرک تحصیلی :

 

سوابق اجرایی و خدمتی:

 

اهم شرح وظایف معاونت مالی

 

تشخیص و تعیین اهداف شهرداری تهران در زمینه های مالی و اقتصاد شهری و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی با اخذ نظرات مافوق در چارچوب سیاست ها و هدف های کلی.

ابلاغ برنامه ها و سیاست های مصوب در زمینه مالی و اقتصاد شهری به کلیه واحدهای در حال اجرا.

مطالعه و شناخت روش های اجرایی برنامه های مصوب مالی و انتخاب بهترین روش ممکن جهت انجام وظایف واحدها و صدور دستورالعملهای لازم در این مورد .

نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات مالی در کلیه واحدها.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات واصله از واحدهای ذیربط در زمینه وصول درآمد ونظارت برتهیه وتنظیم طرحهای لازم جهت تصویب مقام مافوق ومراجع ذیصلاح .

نظارت و تعیین خط مشی واحد ذیربط در مورد اداره امور ساختمانها ،تاسیسات وسایر وسایل و ملزومات وصدوردستورالعمل های لازم به منظوراستفاده بهتر و صحیح تر از کلیه ساختمانها و تاسیسات و وسایل و برنامه ریزی جهت کاهش استهلاک و افزایش کارایی.

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح ها ، تهیه و تدارک ملزومات و وسایل مورد نیاز بارعایت اصول صرفه جویی وصلاح شهرداری ودرچارچوب هدفهای کلی.

نظارت بر تهیه استانداردها و معیارهای مختلف کار و ابلاغ آنها به واحدها و کنترل آن به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح آنها.

بررسی پیشنهادات و برنلمه های تنظیم شده توسط واحدهای تابعه و در صورت لزوم انجام اصلاحات ضروری با در نظر گرفتن سیاستها و هدف های کلی .

راهنمایی ،آموزش و صدور دستورهای لازم به مدیران واحدهای تحت سرپرستی در زمینه های امور محوله و همچنین تشکیل جلسات مرتب با آنها به منظور رفع مشکلات و تنگناهای موجود در جهت ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر

انجام بازرسی های لازم (اعم از مداوم و غیر مترقبه ) از واحدهای تابعه و اخذ گزارشات کتبی به منظور کنترل واحدهای تحت سرپرستی

همکاری و هماهنگی و همفکری با سایر معاونان درجهت پیشبرد اهداف وسیاست های منطقه.

نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد بررسی و حسابرسی حسابهای هزینه و درآمد براساس مقررات و قوانین مالی و جاری جهت حفظ حقوق و منابع مالی و شهرداری تهران

حوزه معاونت مالی و اداری شامل ادارات ذیل می باشد :

1- اداره درآمد و نوسازی :
 

صدور برگه تسویه حساب (مفاصا) نوسازی جهت معامله و نقل و انتقال املاک ، صدور برگه تسویه حساب مغازه و صنوف ، محاسبه و اخذ عوارض یک درصد فروش حاصل از تولید کارخانجات و کارگاههای تولیدی ، صدور برگه تسویه حساب جهت نقل و انتقال خودرو، انجام کارسازی و تهاتر بدهی شهرداری با طلبکاران منطقه ، تقسیط عوارض اعم از جرائم و بدهی های ساختمانی ، تهیه آماراز چک های وصولی بطور ماهانه ، حفظ و نگهداری کلیه سوابق در بایگانی از جمله عملکرد اداره درآمد و نوسازی به شمار می رود.
 

 

2- حسابداری :
 

پرداخت کلیه هزینه های صورت گرفته در قالب هزینه های عمرانی و جاری منطقه و وصول کلیه درآمدهای منطقه و وصول کلیه درآمدهای منطقه اعم از نقدی و غیر نقدی.

مهدی فتحی

معاونت مالی و اداری

 

مهدی فتحی

معاونت مالی و اقتصاد شهری

ارتباط با معاونت

  تلفن:
  96011250-96011232
 
  ایمیل:
fathi-m@tehran.ir

 شهرداری منطقه 5  ساختمان قدیم طبقه دوم