معاونت فنی و عمرانی

حبیب پوش پارس

معاونت فنی و عمرانی

h_posh@tehran.ir

مشاهده رزومه


ارتباط با معاون
 •    شهرداری منطقه 5 ساختمان جدید طبقه اول
 •   96011462-96011292

معاونت فنی و عمرانی


 •   تكميل و تسريع عمليات اجرايي پروژه هاي ناتمام گذشته در سطح منطقه
 •   ايجاد فرهنگ و ساختار اجرايي نگهداري معابر و پلهاي مهم در سطح منطقه
 •   مقاوم سازي سازه ها و پلهاي استراتژيك شهر تهران در مقابل زلزله
 •   آموزش پرسنل در سطوح مختلف اجرايي
 •   تدوين و بكارگيري استانداردهاي ايمني حين اجراي پروژه در كارگاه ها و سايت پروژه ها
 •   زيبا سازی محيط كارگاه و مديريت منطقه اجرای پروژه
 •   اطلاع رسانی بموقع و مؤثر از روند اجرايی پروژه به مردم بويژه ساكنين محل
 •   بكارگيری متدهای نوين و تلاش به منظور ارائه معماریهای مطلوب و متناسب با مبلمان شهری و ایجاد جاذبه های بصری در قالب اقداماتی نظیر برگزاری مسابقه انتخاب طرحهای برتر در طراحی پلها و ... و نهايتاً افزايش سرعت ، ارتقاء كيفيت و افزايش كميت
 •   جلب مشاركت مشاورين و پيمانكاران در فرآيند تصميم سازی براي پروژه ها و ايجاد عوامل انگيزشی نظیر تشویق و تنبیه
 •   تلاش در جهت به تصویر کشیدن محیطهای کارگاهی به عنوان الگویی برای رعایت اصولی نظیر ایمنی در کار، کاهش ضایعات کارگاهی و اجتناب از دوباره کاریها و ...
 •   ارزيابي ميزان مصرف منابع و سطح تاثير پروژه ها به منظور انتخاب پروژه ای كه در گره گشائی از مشكلات مهم شهروندان نقش بيشتری ايفا مي كند
 •   نوسازی و بهينه سازی ناوگان عمليات آسفالت و استفاده از روشهای جدید نظیر آسفالت پلیمری و استاندارد سازی توان بخش خصوصی بويژه 17 كارخانه آسفالت طرف قرارداد
 •   اصلاح روشها بعضاً به منظور حفظ تاسيسات شهری و كمترين آسيب به معارضين تاسيساتی
 •   ملحوظ داشتن انتظارات شهروندان با اعتقاد به ضرورت ارتباط معنادار با افکار عمومی شهر و نگاه جدی به پیشنهادات و توقعات مندرج در سامانه 137 و حتی الامکان بهبود روشهای مدیریتی بر اساس آراء استخراج شده از 1888
 •   دريافت برنامه ها و سياست هاي كلان شهرداري در زمينه فعاليت هاي عمراني و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط.
 •   مديريت بر طراحي، نظارت و اجراي كليه پروژه هاي عمراني منطقه نظير احداث، توسعه و نگهداشت معابر، پاركينگ، بوستانهاي عمومي، مراكز تفريحي، ورزشي، فرهنگي و مذهبي.
 •   مطالعه و بررسي مقررات و ضوابط در زمينه فني و عمران به منظور تهيه و تدوين مقررات و ضوابط جديد و بازنگري در مقررات و ضوابط موجود و پيشنهاد اصلاحات و لغو موارد غيراصولي و غيرعملي به مسئولين ذيربط.
 •   كنترل و نظارت بر رعايت كامل قوانين، ضوابط و دستور العملهاي فني بر اساس نظام نامه فني و اجرايي شهرداري تهران.
 •   انتخاب و ارجاع كار به مشاوران و پيمانكاران ذيصلاح.
 •   تاييد صدور مجوزهاي حفاري در ارتباط با تاسيسات زيربنايي و عمومي شهر در سطح منطقه همچنين كنترل رعايت كامل ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي و مرمت بازسازي آنها.
 •   نظارت بر تجميع، سازماندهي، نگهداري و به هنگام سازي كليه آمار و اطلاعات فعاليت‌هاي عمراني منطقه با هماهنگي معاون برنامه ريزي جهت بكارگيري در امر برنامه ريزي و تهيه بانكهاي اطلاعاتي مربوط.
 •   كنترل و نظارت بر عملكرد مديران و ادارات معاونت و همچنين ادارات فني نواحي و تابعه.
 •   راهبري نيازسنجي و بودجه ريزي عملياتي با همكاري ساير معاونت ها.
 •   نظارت، رسيدگي، اهتمام بر پاسخگويي به موارد اعلامي سامانه 137 و 1888 و نظارت مردمي .
 •   انجام ساير امور محوله از سوي شهردار تهران در چارچوب وظايف اصلي و قانوني شهرداري ها.
 •   معاونت فنی و عمرانی منطقه 14
 •   معاون فنی و عمران منطقه 5
 •   سرپرست اجرای تاسیسات الکتریکال و میکا نیکال ساخت ایستگاه A4-3 مترو تهران
 •   سرپرست اجرایی پروژه های تاسیساتی سازمان پارکهای کرج (شهرداری)

ادارات معاونت


حمید پالگانه

رئیس اداره دفتر فنی

96011297

 •   ارتباط مستمر با مشاورین حوزه فنی و عمران و دریافت نتیجه فعالیت های ایشان همچنین کنترل و تایید این مدارک جهت استفاده حسب مورد تنظیم برآورد ریالی
 •   کارشناسی قیمت جهت انجام پروژه ها، تنظیم بودجه سالانه مورد نیاز معاونت فنی و عمران منطقه بر اساس ضوابط شهرداری تهران و همچنین نظارت مستمر بر حسن انجام کلیه پروژه ها با تاکید بر بخشنامه ها و ضوابط مرتبط در شهرداری تهران
 •   بررسی دستورکارهای پیمانکاران باتوجه به برآورد سایر مدارک پیمان و کنترل عملکرد مشاورین زیرمجموعه
 •   مدیریت (برنامه ریزی، راهبری، نظارت و ارزیابی) کارشناسان در حوزه های تخصصی از جمله سازه، تاسیسات، اعتبارات،کنترل پروژه و سایر حوزه های تخصصی با توجه به شرح وظایف مرتبط

حامد اکبری وفا

سرپرست واحد توسعه شهری وزیرساخت

96011399

 •   بررسی کنترل صورت وضعیتها، صورت جلسات و دستورکارهای پیمانکاران و مشاورین و سایر مدارک مربوط به پیمان، همچنین نظارت بر عملکرد پیمانکاران و مشاورین حوزه فنی و عمرانی از جهت اجرای صحیح تطابق با استاندارد ها و قوانین و مقررات موضوع
 •   ایجاد هماهنگی های لازم مابین پیمانکاران و مشاورین حوزه فنی- عمران و همچنین پیشنهاد خلع ید از پیمانکاران و فعالیتهای عمرانی
 •   پیگیری انجام به موقع آزمایشهای کنترل کیفیت پروژه ها توسط مشاوره آزمایشگاه مقیم طبق ضوابط معاونت فنی و عمرانی مرکز
 •   مدیریت (برنامه ریزی، راهبری، نظارت و ارزیابی) کارشناسان زیر مجموعه در حوزه های تخصصی مرتبط از جمله: توسعه و نگهداشت ابنیه، راه و باند، آسفالت، تاسیسات، مرمت بناهای تاریخی و نظارت بر عملکرد کارشناسان ناظر عمران و معماری و سایر حوزه های تخصصی با توجه به شرح وظائف مرتبط

جعفر نجاری

رئیس اداره رسیدگی فنی

96011345

 •   بررسی صورت وضعیت و صورتجلسات ارسالی پیمانکاران که به تایید نظارت کارفرما رسیده است، براساس قوانین و مقررات موضوع و برآورد سایر اسناد منضم به پیمان و نظارت مستمر بر چگونگی فعالیت پیمانکاران و مشاورین حوزه فنی و عمرانی
 •   بررسی ادعاهای پیمانکاران و مشاورین در خصوص پیمان بر اساس صرفه و صلاح شهرداری تهران، قوانین و مقررات و بررسی بهاء تمام شده پروژه های در دست اجرا، همچنین بررسی درخواستهای آنان در خصوص تحویل موقت و قطعی پروژه ها
 •   مدیریت (برنامه ریزی، راهبری، نظارت و ارزیابی) کارشناسان زیر مجموعه در حوزه های تخصصی از جمله ابنیه، راه و باند، بهای تمام شده، تحویل و سایر حوزه های تخصصی با توجه به شرح وظائف مرتبط

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

 • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

 • شماره تماس :96011111

 • کدپستی:1471875741

 • info.region5@tehran.ir