مدرک تحصیلی:

 

سوابق کاری :

 

اصلی ترین رسالت وزارت مسکن و شهرسازی در اصلاح روند امورشهری،بایستی توجه به وضع قوانین واداره قانونمند شهرها باشد،نه تغییرات پی در پی در اسناد طرح های شهری بنابراین، گسترش شتابان شهرنشینی ، ایجاب میکند تا قانون جامعی ، خالی از نواقص و ایرادهایپیشین و متناسب با شرایط حال وآینده تدوین وساختاری متناسب بارشد شهرنشینی در کشور ایجاد گردد.

دراین راستا و براساس بند یک قسمت الف ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری برعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذارده است .

مرکز مطالعاتی شهرسازی و معماری، بعنوان نهاد متولی پژوهش درزمینه های مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی، ازابتدای سال 1385از سوی وزارت مسکن و شهرسازی عهده دار تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی گردید ودر راه تحقق این اهداف، اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی با حضوراندیشمندان وصاحبنظران مرتبط با موضوع نمود تا ضمن هم اندیشی درزمینه چگونگی تدوین قانون و استفاده ازتجارب ایشان، جهت برگزاری کارگاهی تخصصی با عنوان"تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری" از نقطه نظرات ایشان بهره گیرد.

 

شرح وظایف معاون شهرسازی

 

 ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه و نظارت و کنترل آنها .

 کنترل و بررسی فعالیتهای جاری وانجام شده درمورد پروانه های صادره پایانکارعدمخلاف،امورکسب،وتفکیک و غیره .

 ابلاغ کلیه بخشنامه ها به کارمندان ادارات تابعه

 نظارت و کنترل برتفکیک  اراضی - صدورپروانه های ساختمانی،دیوارکشی،اضافه اشکوب، اضافه بنا ، تعمیرات اساسی،

امور کسب ، صدور گواهی عدم خلاف و گواهی پایانکار ساختمان .

 رسیدگی و پاسخ به استعلامهای درخواستی از شهرسازی.

 رسیدگی و پاسخ به شکایات واصله و صدور دستورات متقاضی در جهت رفع نارضایتی ها در مورد مسائل شهرسازی .

 انجام کلیه اموری که از طرف مافوق ارجاع میگردد

معاونت شهر سازی و معماری با مطالعه و بررسی قوانین ، مقررات و ضوابط و دستاورد های جدید در زمینه های شهرساز ی و معماری و تشخیص و تعیین هدف های شهرداری در این زمینه و تعییین خط مشی و سیاست های اجرائی یکی از معاونت های کلیدی شهرداری محسوب می شود.

اهم وظایف معاونت شهر سازی و معماری عبارتست از :
- مطالعه و شناخت روش های اجرائی برنامه های مطلوب شهر سازی و معماری
- انجام مطالعات و بررس های لازم به منظور تهیه و تدوین ضوابط و مقررات جدید در زمینه شهر سازی و معماری با رعایت موازین اسلامی در چارچوب سیاست کلی دولت جمهوری اسلامی ایران
- نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات شهر سازی و معماری
- توسعه رویکرد ناحیه محوری به منظور عدم تمرکز در جهت تسهیل در امور شهروندان
- تکریم ارباب رجوع و ارائه ی خدمات با حداکثر کیفیت و حداقل زمان
- توسعه رویکرد محله محوری با هدف همکاری و جلب مشارکت مردم در تصمیمات مدیریت شهری در سطح محلات و تعامل مستمر با دبیران شورا یاری های مناطق به منظور نهادینه سازی عدم تخلف در ساخت و ساز

 

 

 

 

 

برنامه عملیاتی حوزه شهرسازی و معماری منطقه 5 

 

 

 

 پروژه طرح حفاظت ، صیانت و ساماندهی باغات کن

 

 

 
 
 


۱- در چه صورتی از اداره آب استعلام می گردد ؟
مختصات گود و ارتفاع توسط واحد GPS برداشت و توسط واحد GIS با سایت پلان مصوب منطبق و کنترل می شود .


2- کنترل گود انبوه سازان توسط چه قسمتهایی انجام می گردد ؟
درخصوص تداخل و تعارض املاک شهرداری صرفاً به استناد نقشه های کارشناس رسمی دادگستری ـ اعلام نظر اداره ثبت اسناد و املاک و دستورات صادره از محاکم قضائی اظهارنظر و عمل می نماید .


3- شهرداری درخصوص تداخل املاک چگونه اظهارنظر می نماید ؟ ۱۳- درخصوص گذرهایی که جدول خیابان اجرا شده کنترل کف چگونه است ؟
مهندس ناظر باید روی جدول اجرا شده را صفر معماری در نظر گرفته و با توجه به کدهای ارتفاعی نقشه های معماری کنترل نماید و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد . درصورت هرگونه رفع ابهام ضرورت دارد به حوزه شهرسازی و معماری (قسمت طرح تفصیلی و بروکف) مراجعه شود .

 

۴- حریم معابر چقدر است؟
جدر بر خیابانهای ۲۰ الی ۳۵ متر ۵ متر ، در بر خیابانهای ۳۵ الی ۴۵ متر حداکثر بین ۱۰ تا ۱۵ متر و در بر خیابانهای بیشتر از ۴۵ متر بیش از ۲۵ الی ۳۰ متر .


۵- دسترسی سواره در املاکی که از دو یا چند گذر دسترسی دارند چگونه است ؟
دسترسی سواره از گذر با عرض کمتر می باشد .


۶- دسترسی و نورگیری از فضای سبز عمومی چگونه است ؟
هیچگونه دسترسی سواره و پیاده و استفاده بمنظور گیری از فضاهای سبز عمومی شهر مجاز نیست .


۷- دسترسی و نورگیر از فضای سبز حاشیه معبر چگونه است ؟
جاز فضای سبز حاشیه معبر دسترسی سواره و پیاده ممنوع و نورگیری در شورای معماری منطقه قابل بررسی است .


۸- مسئولیت جابجائی ملک و جابجائی در احداث بنا بعهده کیست ؟
کلیه مسئولیتهای مربوط به جابجائی ملک و احداث بنا و تعارض و تداخل بعهده مالکین املاک می باشد و شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد .


۹- تفکیک و افراز املاک چگونه است ؟
پس از تشکیل پرونده در شهرداری و بررسی مطابق ضوابط شهرسازی و معماری و مقایسه با حد نصاب مجاز تفکیک منطقه و تامین حقوق شهرداری بررسی و اقدام می گردد .


۱۰- حداقل عرض گذر چقدر است ؟
حداقل عرض گذر با توجه به ضوابط و مشکلات ترافیکی تعیین می گردد اما به هر صورت نباید از ۶ متر کمتر باشد .


۱۱- دریافت پروفیل معبر جهت کنترل کف چه زمانی از شهرداری باید صورت گیرد ؟
پروفیل معبر هنگام شروع بکار و قبل از گودبرداری از شهرداری باید دریافت گردد .

۱۲- کنترل کف چه زمانی باید صورت گیرد ؟
پس از گودبرداری مالک به شهرداری (حوزه شهرسازی و معماری) مراجعه تا کنترل لازم معمول گردد .

 

۳- ساخت و ساز در حریم معابر بیش از ۲۰۰ متر چگونه است ؟
کلیه حقوق کاربری میزان عرصه واقع شده متعلق به مالک بوده اما امکان هیچگونه ساخت و ساز در حریم معابر با عرض بالای ۲۰ متر میسور نیست .

 

14- اعلام کاربری به چه اشخاصی حقیقی یا حقوقی مجاز است ؟
مالک و وکیل قانونی مالک


15- جهت اعلام کاربری اراضی بیشتر از ۱۰۰۰ مترمربع به چه مدارکی نیاز است ؟
ارائه تصویر مصدق سند ششدانگ مالکیت ، ارائه تصویر مصدق شناسنامه مالک ، ارائه اصل نقشه ۲۰۰۰/۱ کارشناس رسمی دادگستری ، ارائه تصویر رای کمیسیون ماده ۱۲ ، پس از آن ثبت در سیستم GIS و اظهارنظر کمیسیون تعیین وضعیت املاک

۱۰۰% مساحت زمین قبل از اصلاحی وتا میزان حداکثر ۱۸۰% باپرداخت عوارض مازاد تراکم پروانه ساختمانی

 

16- تراکم مجاز در قطعات با مساحت عرصه کمتراز۱۰۰۰مترمربع چقدر می باشد ؟

حداکثر۳ طبقه مسکونی بر روی زیرزمین (جهت پارکینگ و انباری)

 

17- در منطقه ۲۲ جهت قطعات با مساحت عرصه کمتراز۱۰۰۰مترمربع پروانه ساختمانی در چند طبقه صادر می گردد ؟
براساس بخشنامه مربوطه املاکی که دارای جریمه ماده صد می باشند علاوه بر جریمه مذکور عوارض صدور پروانه نیز اخذ می گردد .

 

 

 

 


17- در منطقه ۲۲ جهت قطعات با مساحت عرصه کمتراز۱۰۰۰مترمربع پروانه ساختمانی در چند طبقه صادر می گردد ؟
براساس بخشنامه مربوطه املاکی که دارای جریمه ماده صد می باشند علاوه بر جریمه مذکور عوارض صدور پروانه نیز اخذ می گردد .18- ایا املاکی که دارای رای کمیسیون ماده صد می باشند علاوه بر جریمه کمیسیون عوارض دیگری تعلق می گیرد ؟
در حال حاضر طبق مصوبه مورخ ۲۷/۱۱/۸۶ و نیز صورتجلسه مورخ ------------- شورای اسلامی شهر تهران و کتاب ملاک عمل جلد عوارض محاسبه و اخذ می گردد


19- نحوه محاسبه عوارض چگونه است ؟
نصب صندوق پستی جهت صدور گواهی پایانکار ساختمانی الزامی است .

20- ایا صدور گواهی پایانکار بدون نصب صندوق پستی امکان پذیر می باشد ؟۱- ارائه گزارش مرحله ای مهندس ناظر ۲- ارائه تائیدیه استفاده از بتن استاندارد برای مرحله فونداسیون و سقفها ۳- در مرحله سفت کاری بهمراه گزارش ناظر نتایج آزمایشگاه ارائه شود ۴- پرداخت عوارض نوسازی

20- جهت اخذ گواهی عدم خلاف چه مدارکی مورد نیاز می باشد ؟۱- درخواست پایانکار از دفاتر خدمات الکترونیک شهر ۲- بازدید و گزارش ۳- بررسی طرح تفصیلی و بروکف ۴- بررسی پرونده در بررسی خلاف و عوارض نظارت فنی و عدم وجود تخلف ۵- گزارش اتمام عملیات ساختمانی و ارائه برگ سبز و برگ مشخصات فنی ساختمان توسط ناظر ۶- تسویه کامل درآمد و پرداخت عوارض نوسازی ۷- عکس کامل از نما و پیاده رو و نمای جانبی و نصب صندوق پستی ۸- ارائه پاسخ استعلام از شهرداری ناحیه مربوطه ۹- اقرارنامه شهرک گلستان درصورتیکه ملک در شهرک گلستان باشد ۱۰- تعهدات لازم ابلاغی توسط قسمت نظارت فنی

21- درخصوص صدور پایانکار ساختمانی بطور کلی چه مدارکی مورد نیاز می باشد ؟صدور پایانکار منوط به تسویه کامل با شهرداری و عدم وجود بدهی می باشد.

22- اگر ملک به شهرداری بدهکار باشد ایا صدور پایانکار مقدور می باشد ؟خیر

23- بازشو ورودی پارکینگ به سمت گذر بلامانع است یا خیر ؟درصورت عدم مغایرت با ضوابط و تائید مهندس ناظر ضمن اخذ مجوز از حوزه شهرسازی بلامانع است .

24- ایا امکان تغییر در تیغه بندی طبقات ، ارتفاع طبقات و کدهای ارتفاعی برخلاف نقشه های مصوب می باشد یا خیر ؟درصورت ارائه مجوزات لازم از سوی سازمانهای مربوطه و نیز رضایت همسایگان صرفاً توسط مالک مجاز است (ضمن هماهنگی با شهرداری منطقه)

25- اگر مالک ملک پزشک یا سر دفتردار باشد ایا امکان تبدیل ملک به مطب و یا دفترخانه می باشد یا خیر ؟از کف طبقه تا زیر تیرچه سقف محاسبه می شود

26- در ساختمانهای بتنی ارتفاع طبقات و زیرزمین و همکف از زیرتیرچه محاسبه می شود یا از زیر تیر ؟خیر

27- آیا امکان توسعه محل استقرار کولر در سقفهای شیبدار وجود دارد یا خیر ؟درصورتیکه راه پله در دسترسی به واحد تجاری یا اداری تاثیر داشته باشد در محاسبه پارکینگ موثر می باشد و جهت واحد تجاری زیرزمین یک واحد و بالای آن به ازای هر ۱۰۰ مترمربع سه واحد و جهت واحدهای اداری نیز به ازای واحدهای زیر ۵۰ مترمربع یک واحد و بالای آن به ازاء هر ۱۰۰ مترمربع ۲ واحد نیاز می باشد.

28- نحوه محاسبه پارکینگها در واحدهای تجاری و اداری به چه صورت بوده و ایا راه پله نیز در محاسبه پارکینگها موثر است یا خیر ؟حداکثر ارتفاع تجاری در همکف ۵/۴ متر می باشد که درصورتیکه بیشتر از متراژ مذکور گردد مشمول عوارض خواهد شد و احداث نیم طبقه تجاری در واحد تجاری نیز مجاز نبوده و درصورت احداث سرویس بهداشتی نیز متراژ سرویس بهداشتی جزو متراژ تجاری محسوب می گردد .

29- حداکثر ارتفاع تجاری به چه میزان است و ایا ایجاد نیم طبقه در یک واحد تجاری و یا سرویس بهداشتی در آن خلاف است یا خیر ؟احداث تراس در نورگیر برخلاف مقررات می باشد .

30- ایا ایجاد تراس (بالکن) در نورگیر بطوریکه ابعاد نورگیر ۳*۴ باشد خلاف است یا خیر ؟درصورت تغییر در تعداد واحدهای تجاری و مسکونی (کاهش یا افزایش) تخلف محسوب گردیده و مشمول عوارض می گردد

31- ایا درصورت تبدیل دو واحد مسکونی به یک واحد مسکونی و یا دو باب تجاری به یک باب مشمول عوارض می گردد و خلاف است ؟کاهش ارتفاع با سقف کاذب مجاز نمی باشد.

32-ایا می توان ارتفاع زیرزمین و همکف را با سقف کاذب کاهش داد ؟حداکثر متراژ سرویس بهداشتی در حیاط ۳ مترمربع و در همکف یا زیرزمین ۵/۲ مترمربع می باشد و درغیراینصورت مشمول عوارض می گردد.

33-حداکثر متراژ مجاز جهت احداث سرویس بهداشتی در حیاط و زیرزمین و همکف چقدر است ؟احداث استخر در زیرزین صرفاً جهت استفاده ساکنین ساختمان و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مجاز است و درصورتیکه حجم آن بیشتر از ۳۰ مترمکعب شود مشمول عوارض می گردد .

34- ایا احداث استخر و سونا و جکوزی و مشتقات آن در زیرزمین مجاز است؟احداث انبار مسکونی در همکف املاکی که دارای زیرزمین می باشند مجاز نبوده و درصورتیکه ملک فاقد زیرزمین باشد و احداث انباری منجر به حذف پارکینگ نگردد مجاز است ضمن اینکه احداث انبار مسکونی در مجاورت گذر مجاز نمی باشد . تغییر در تعداد واحدهای انبار مسکونی در زیرزمین نیز درصورت عدم حذف پارکینگ مجاز است .

35- ایا تغییر در متراژ و تعداد انبار و تاسیسات مسکونی در همکف و یا زیرزمین مجاز است ؟ابعاد نورگیری که به خواب و نشیمن نور می دهد حداقل ۳* ۴ متر و ابعاد نورگیری جهت آشپزخانه ۳*۲ متر باشد و درصورتی که دو خواب یا نشیمن در دو واحد مقابل هم قرار گیرند فاصله بین دو خواب ۶ متر و در املاک با عرصه بالای ۲۰۰ مترمربع عرض نورگیر نباید از ۳ متر و زیر ۲۰۰ مترمربع نباید از ۲ متر کمتر گردد درغیراینصورت مشرف به املاک مجاور گردیده است که جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد همچنین فاصله دو آشپزخانه و یا آشپزخانه به اتاق خواب مقابل هم در دو واحد مسکونی ۴ متر باید باشد.

36- ابعاد نورگیری که به خواب و آشپزخانه و نشیمن نور می دهد (در دو واحد مسکونی و یا یک واحد مسکونی) به چه میزان است و اگر مساحت نورگیر تغییر نکند ولی عرض آن کاهش یابد ایا خلاف است یا خیر (بخصوص بحث مشرفیت واحدها نسبت به هم و نسبت به املاک مجاور) ؟درصورت عدم رعایت موارد فوق شامل عوارض مازاد تراکم می گردد.

راه پله سه طرفه = عرض هر پاگرد ۲/۱ حداکثر ارتفاع پله حداکثر ۱۸ سانتی متر و کف پله حداقل ۳۰ سانتی متر

ابعاد استاندارد راه پله و راهرو طبق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان به شرح ذیل می باشد (راه پله دو طرفه = طول * عرض = ۴/۲ * ۸/۴

37- ابعاد راه پله و راهرو مجاز بمنظور رعایت مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان نیز عدم مشمول عوارض مازاد تراکم به چه میزان است؟در زمان صدور دستور نقشه مالک می بایست اقرارنامه محضری ارائه نموده و با توجه به تسهیلات ملحوظ شده تا قبل از درخواست پایانکار ساختمانی باید نسبت به اصلاح سند مطابق مساحت و ابعاد بروکف اقدام نماید .

38- نحوه برخورد با املاکی که قسمتی از آنها در طرح معبر قرار دارد چگونه است؟پس از تشکیل پرونده از سوی مالک و بازدید از محل و تهیه نقشه کارشناسی و طرح تفصیلی چنانچه در طرح اجرائی معبر یا فضای سبز واقع باشد پس از اظهارنظر قسمت طرح تفصیلی و بروکف به اداره املاک جهت تملک و طی مراحل گردش اداری ارجاع می گردد .

39- نحوه برخورد با املاکی که در طرحهای شهرداری واقع می گردند چگونه است ؟تا ارائه سند ششدانگ مالکیت هیچگونه اقدامی از سوی شهرداری متصور نیست .

40- درخصوص املاکی که سند مشاعی ارائه می نمایند چه اقدامی صورت می گیرد ؟رای کمیسیون ماده ۱۲ از سوی کمیسیون ماده ۱۲ تحت نظرسازمان مسکن و شهرسازی صادر می گردد .

41- رای کمیسیون ماده ۱۲ توسط چه سازمانی صادر می گردد ؟درصورتی که اطراف ملک در نقشه های پوششی دکل و خطوط انتقال نیرو و تاسیسات برق مشاهده شود و یا در وضع موجود تاسیسات برق وجود داشته باشد یا در طرح لحاظ گردیده باشد.

42- درچه صورتی از اداره برق استعلام می گردد ؟درصورتی که اطراف ملک در نقشه های پوششی نهر ، مسیل ، چاه مشاهده یا در طرح و در محل لوله آب باشد یا حدی از ملک به نهر و مسیل تعریف شده باشد و یا در طرح لحاظ گردیده باشد .

 

43- حداکثر طول پیشروی مجاز در شهرک گلستان چقدر می باشد ؟

۶۰% طول زمین قبل از اصلاحی به علاوه دو متر بدون پخ (درصورت عدم رعایت پخ ۴۵ درجه از طرف مجاورین)44- تعداد واحد مسکونی مجاز جهت قطعات با مساحت عرصه کمتر از۱۰۰۰ مترمربع چقدر می باشد ؟

درصورتی که مساحت زمین طبق سند کمتر از ۳۳۰ مترمربع باشد ۳ واحدمسکونی، درصورتی که بین۳۳۰ و۶۰۰ مترمربع باشد ۶ واحد مسکونی وبرای مساحتهای بیشتر از ۶۰۰ مترمربع حداکثر ۹ واحد مسکونی مجازمی باشد.45- ارتفاع پیلوت حداکثر چقدر مجاز می باشد ؟

۴۰/۲ متر پس از کفسازی46- ارتفاع زیرزمین حداکثر چقدر مجاز می باشد ؟

۶۰/۲ متر پس از کفسازی47- حداقل مساحت نورگیر چقدر می باشد ؟

در املاک با عرصه بیشتر از ۲۰۰ مترمربع (پس از رعایت اصلاحی) حداقل ۱۲ مترمربع با حداقل عمق ۳ متر جهت پذیرائی و خواب و سایر فضاهای اصلی و حداقل ۶ مترمربع با حداقل عمق ۲ متر جهت آشپزخانه و در املاک با عرصه کمتر از ۲۰۰ مترمربع (پس از رعایت اصلاحی) جهت پذیرایی و خواب و سایر فضاهای اصلی حداقل ۶% مساحت عرصه (پس از رعایت اصلاحی) و جهت آشپزخانه حداقل ۳% مساحت عرصه (پس از رعایت اصلاحی) با حداقل عمق ۲ متر48- در کدام قسمتهای منطقه احداث سقف به صورت شیبداراساسی می باشد ؟

قطعات واقع در کوهک ، شکیب، یزدانمهر وبشارت، قطعات آزادشهر وشهرک دانشگاه صنعتی شریف49- نحوه احداث بنا و محل استقرار ساختمان در شهرک آزادشهر چگونه می باشد ؟

رعایت فاصله حداقل ۳ متر از حد شمال ملک در قطعات جنوبی الزامی می باشد .50- پروانه اضافه اشکوب صادر می شود یا خیر ؟

طبق بخشنامه ابلاغی از سوی شورای اسلامی شهر تهران صدورپروانه اضافه اشکوب ممنوع می باشد.51- پروانه تجاری در چه املاکی صادر می شود ؟

پروانه احداث تجاری صرفاً در ملکهایی که در طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری تجاری می باشند صادر می گردد.52- درحال حاضر پاسخگویی وپیگیری پرونده های شهرسازی به چه صورت می باشد ؟

باتوجه به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر پاسخگویی وپیگیری سوابق از طریق دفاتر خدمات الکترونیک صورت می پذیرد ومالکین محترم می بایست از مراجعه مستقیم به حوزه شهرسازی ومعماری خودداری فرمایند.53- در خصوص املاکی که دارای مهلت عمران از سوی سازمان مسکن وشهرسازی می باشند ایا صرفاّ دریافت پروانه ساخت کافی است ؟

خیر.باتوجه به ضوابط ملاک عمل باید درمهلت مقرر درپروانه های ساختمانی صادره عملیات ساختمانی آغاز گردد وچنانچه به هر دلیل این کار انجام نشود صدورپروانه جدید(تغییر نقشه یاتمدید پروانه)منوط به دریافت مجدد مهلت از سازمان مسکن وشهرسازی می باشد.54- احداث کنسول برروی چه گذرهایی وبه چه میزان مجاز می باشد؟

احداث کنسول صرفا برروی گذرهای با عرض بیشتر از ۱۲ متر مجاز می باشد. جهت گذرهای با عرض بین ۱۲ تا ۲۰ متر احداث کنسول به عمق ۸/۰ متر وجهت گذرهای باعرض بیشتراز۲۰ متر ۲/۱ متر با رعایت ارتفاع مناسب (حداقل ۵/۳متراز گذر) می باشد.55-حداقل مساحت ودهانه مجاز جهت واحدهای تجاری محله ای وواحدهای تجاری مستقر در مجموعه های مسکونی به چه میزان می باشد؟

حداقل مساحت واحدهای تجاری محله ای وواحدهای تجاری مستقر در مجموعه های مسکونی ۲۵ مترمربع وحداقل عرض(دهانه) آنها ۶/۳ متر وحداقل طول (عمق) آنها ۷/۶ متر مجاز می باشد.56- ارتفاع مجاز واحدهای تجاری در طبقه همکف به چه میزان است؟

ارتفاع مفید واحدهای تجاری درطبقه همکف حداقل۶/۳ متر وحداکثر۵/۴ متر در محدوده پیشروی طولی(۶۰%+۲) متر مجاز میباشد.57- تامین پارکینگ جهت واحدهای تجاری به چه صورت مجاز است؟

به ازاء هرواحد ی۳۳مترمربع زیربنای ناخالص تجاری تامین یک واحدپارکینگ به صورت سرپوشیده الزامی است.58- تامین پارکینگ جهت واحدهای اداری به چه صورت مجاز است؟

به ازاء هرواحد یا ۵۰ مترمربع زیربنای ناخالص اداری تامین یک واحدپارکینگ به صورت سرپوشیده الزامی است.59- در شهرک آزادشهر جهت قطعاتی که با قطعه بندی های مصوب مغایرت دارند امکان صدور پروانه مقدور می باشد؟

جهت قطعات با عرصه ۱۰۰متر مربع وبیشتر صدورپروانه ساختمانی در۳ طبقه مسکونی بر روی زیرزمین مشروط به دسترسی مستقیم ومناسب به گذر طرح تفصیلی انجام می شود.60- احداث پنجره در نورگیر هایی که مجاور حیاط همسایه می باشند به چه صورت مجاز می باشد؟

مالک ملزم به عدم استفاده از پنجره بازشو تا ارتفاع ۷/۱ متر و استفاده از شیشه های مشجر تا ارتفاع ۷/۱ متر در حیاط خلوت یا نورگیر مشرف به حیاط منازل همسایگان می باشد.61- مواردی که در کمیسیون طراحی شهری مطرح می گردد نام ببرید :

۱- ضوابط نما

۲- مسائل مربوط به نوع سنگ

۳- سایت پلان ها و قدرالسهم ها

۴- پلانهای معماری

۵-پاسخگوئی به دانشجویان جهت انتخاب پایان نامه (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

۶- پاسخگوئی به پلانهای معماری زیر ۱۰۰۰ مترمربع

 

 

- نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات شهر سازی و معماری

- توسعه رویکرد ناحیه محوری به منظور عدم تمرکز در جهت تسهیل در امور شهروندان

- تکریم ارباب رجوع و ارائه ی خدمات با حداکثر کیفیت و حداقل زمان

- توسعه رویکرد محله محوری با هدف همکاری و جلب مشارکت مردم در تصمیمات مدیریت شهری در سطح محلات و تعامل مستمر با شهرداری نواحی به منظور نهادینه سازی عدم تخلف در ساخت و ساز

_ اجرای سیاست های کلان شهرداری تهران

_ افزایش میزان رضایت مندی و تکریم شهروندان

- دریافت برنامه ها وسیاستهای کلان شهرداری در زمینه شهرسازی و معماری جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط.

- کنترل و نظارت بر رعایت کامل قوانین و ضوابط مرتبط و اقدام لازم جهت اجرای صحیح کلیه آیین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سطح منطقه.
- ايجاد هماهنگي بين ادارات تابعه و نظارت و كنترل آنها.
- كنترل و بررسي فعاليتهاي جاري و انجام شده در مورد پروانه‌هاي صادره پايان‌كار، عدم خلاف، امور كسب و تفكيك و غيره در چارچوب مقررات موجود.

 - ابلاغ كليه بخشنامه‌ها به كارمندان ادارات تابعه.

- رسيدگي و پاسخ به استعلامهاي درخواستي از شهرسازي.

-مشاركت و همكاري با معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری  منطقه جهت تهیه و تنظيم و اجراي بودجه و بهبود روشها

-ارسال پرونده‌هاي خلاف ساختماني به اداره كل امور اجرايي كميسيونهاي ماده صد طبق ضوابط مربوطه.

 

1- ارائه درخواست همراه مدرك لازم به قسمت تشكيل پرونده، تكميل مدارك و تشكيل پرونده

2- اخذ نوبت بازديد چنانچه براي اولين بار براي ملك اقدام مي شود پس از ورود اطلاعات اصلي ملك به سيستم مكانيزه، شماره كامپيوتري ملك ايجاد ميگردد. از اين پس مالكين ميتوانند از طريق اين شماره حركت پرونده اي خود را پيگيري نمايند.

3- بازديد از ملك و گزارش آن توسط مامور بازديد

4- در صورتيكه در ملك تخلفي مشاهده نشود، پرونده به قسمت طرح تفصيلي و بروكف ارسال مي گردد.

4-1- در صورتيكه در ملك تخلفي مشاهده شود پرونده به بررسي خلاف ارسال مي گردد و مراحل قانوني آن را طي مينمايد

4-2- استعلامات لازم از مراجع داخل و خارج شهرسازي بنا به ضرورت صورت ميگيرد.

5- پرونده املاك بدون خلاف به كنترل نقشه ارسال شده و در صورتيكه امكان ساخت باشد (ملك داخل طرح نباشد يا باقي مانده ملك پس از رعايت برهاي اصلاحي قابليت احداث بنا باشد) دستور نقشه صادر ميگردد.

6- مالك پس از اخذ دستور نقشه به مهندسين مجاز مراجعه نموده و وفق مقررات پس از تهيه نقشه هاي معماري، مرات را همراه برگه مهندس معمار به شهرداري ارائه ميدهد (در اين مدت پرونده به بايگاني موقت ارسال ميگردد. )

7- مسئول كنترل فني نقشه ها را كنترل و در صورت مطابقت با ضوابط و مقررات تاييد و در سيستم مكانيزه وارد و اعلام عوارض مي نمايد.

8- مالك نسبت به پرداخت عوارض اقدام و نقشه هاي محاسباتي و ديگر مدارك و همچنين برگه مهندسين مربوطه را همزمان به منطقه ارائه مي نمايد.

9- كنترل فني مدارك و نقشه ها را كنترل و در صورت تكميل بودن پيش نويس پروانه را تهيه مي نمايد.

10- پيش نويس به تاييد مسئولين مربوطه (رئيس طرح تفصيلي و بروكف، رئيس صدور پروانه، معاون شهرسازي و معماري و شهردار منطقه) مي رسد و پروانه ساختماني صادر مي گردد.

11- دفتر خدمات الکترونیک پروانه چاپ شده توسط سازمان فن آوران را توسط اداره پست به مالک تحویل می دهد.

حضور كليه مالكين يا وكيل قانوني ايشان همراه مدارك ذيل الزامي است :

 

1- اصل و فتوكپي سند مالكيت

 2- اصل و فتوكپي شناسنامه مالك

 3- اصل و فتوكپي وكالتنامه محضري

 4- اصل و فتوكپي فيش پرداخت عوارض سال جاري

5- اصل و فتوكپي صورت مجلس و نقشه تفكيكي اعياني براي آپارتمانها

 6- اصل و فتوكپي انحصار وراثت (در صورتيكه مالك فوت شده باشد)

 7- ارائه گواهي 6 و 8 زمين شهري و يا نظريه كميسيون تشخيص و عوارض دارايي سال جاري (در صورتيكه ملك باير باشد)

 

1- تكميل فرم درخواست و ارائه آن همراه مدارك لازم به قسمت تشكيل پرونده

2- در صورتيكه بنا نوساز باشد در مرحله درخواست بايستي گزارش مهندس ناظر نيز ارائه گردد و در هنگام تهيه پيش نويس به شرطي كه درخواست اخذ پايان كار باشد ارائه برگ ساختمان نيز از مهندس ناظر الزامي است

3- تكميل مدارك و ثبت درخواست در سيستم مكانيزه و ارائه نوبت بازديد، در اين مرحله، شماره كامپيوتري (در صورتيكه اولين مراجعه براي آن ملك باشد) توسط كاربر تشكيل پرونده به متقاضي داده ميشود

4- بازديد و گزارش از ملك توسط مامور بازديد

5- در صورتيكه بناي ملك داراي تخلف نباشد ارسال پرونده به قسمت طرح تفصيلي و بروكف

5-1- در صورت مشاهده تخلف در ملك مراحل بررسي خلاف بايستي طي گردد

6- اظهار نظر طرح تفصيلي و بروكف، انجام استعلامات ضروري

7- ارسال پرونده به قسمت محاسبه عوارض

8- در صورتيكه ملك بدهي داشته باشد يا عوارض تعلق بگيرد عوارض مربوطه اعلام مي گردد

9- پرداخت عوارض اعلامي توسط متقاضي

10- اعلام وصول عوارض و تهيه پيش نويس كاربر مربوطه

11- تاييد پيش نويس توسط مسئولين (رئيس طرح تفصيلي و بروكف- رئيس نظارت فني- معاون شهرسازي و معماري و شهردار منطقه)

12- صدور گواهي يا پايان ساختماني از طريق مرکز و دفاتر خدمات الکترونیک

 

1- تشكيل پرونده

2- اخذ نظريه طرح تفصيلي و بروكف

2-1- انجام استعلامات احتمالي

3- بازديد و گزارش و ذكر موارد تخلف

4- ارسال پرونده به قسمت بررسي خلاف

5- در صورت عدم تاييد خلاف گزارش شده توسط مامور بازديد پرونده به جريان عادي موارد بدون خلاف باز ميگردد.

6- در صورت تاييد خلاف گزارش شده ابتدا ضمن اخطار جهت رفع خلاف، موارد خلاف به آگاهي متقاضي رسيده و پرونده به قسمت طرح تفصيلي و بروكف ارسال مي گردد.

7- پس از تاييد خلاف نوع كميسيون رسيدگي كننده تعيين مي گردد.

8- ارسال به كميسيون مربوطه (داخلي ماده صد)

8-1- كميسيون داخلي اخذ راي كميسيون داخلي (ادامه بند 9)

8-2- اخذ راي بدون كميسيون ماده صد و ابلاغ آن به متقاضي

8-2-1- عدم اعتراض مالك و اجراي راي(ادامه بند 9)

8-2-2- اعتراض مالك و يا احدي از ذينفعان قانوني ملك و يا شهرداري به راي صادره بدوي

8-2-3- بررسي و ارسال مجدد پرونده به كميسيونهاي ماده صد

8-2-4- صدور راي قطعي

8-2-5- ابلاغ قانوني راي به متقاضي و ذينفعان احتمالي

8-2-6- اجراي راي (ادامه بند 9)

9- اعلام جرايم و عوارض و پرداخت عوارض توسط متقاضي

10- اعلام وصول تهيه پيش نويس پايان ساختمان و يا گواهي عدم خلاف

11- تاييد مسئولين مربوطه (رئيس طرح تفصيلي و بروكف- رئيس نظارت فني- معاون شهرسازي و معماري و شهردار منطقه)

12- صدور پايان يا گواهي مورد درخواست

1- اصل و فتوكپي انحصار وراثت (در صورتيكه مالك فوت شده باشد)

 2- اصل و فتوكپي صورت مجلس و نقشه تفكيكي اعياني براي آپارتمانها

 3- اصل و فتوكپي فيش پرداخت عوارض نوسازي سال جاري

 4- اصل و فتوكپي وكالتنامه محضري

 5- اصل و فتوكپي شناسنامه مالك

 6- اصل و فتوكپي سند مالكيت

 حضور احدي از مالكين يا وكيل قانوني ايشان همراه مدارك ذيل الزامي است.

 

 

 

 

 

جهت دانلود فایل جدید کمیته نمای منطقه کلیک نمائید.

شهین شفیعی

معاونت شهرسازی و معماری

 

شهین شفیعی

معاونت شهرسازی و معماری

ارتباط با معاونت

  تلفن:
96011240
 
  ایمیل:
sami@tehran.ir

 شهرداری منطقه 5  ساختمان قدیم طبقه اول