معاونت حمل و نقل و ترافیک

ریشهمعاونت ها و نواحیمعاونتهامعاونت حمل و نقل و ترافیک


نام : ولی اله
نام خانوادگی : نجاتی مسگری

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری


سوابق اجرایی و خدمتی :

  • كارشناس حوزه فني و عمراني منطقه 18 ( سال 82 )
  • مسئول رسيدگي فني حوزه حمل و نقل و ترافيك منطقه 18 ( سال 84 )
  • رئيس واحد اجرايي و قسمت فني و مهندسي حمل و نقل و ترافيك منطقه 18 ( سال 85 )
  • نظارت عاليه بر كارگاه هاي آموزش شهرداران و دهياران كل كشور ( سال 85 )
  • قائم مقام حوزه حمل و نقل و ترافيك منطقه 18 ( سال 86 - 88 )
  • قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافيك منطقه 5 ( سال 88 - 89 )
  • سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيك منطقه 5 ( سال 89 )
  • استاد دانشگاه جامع علمي و كاربردي شهرداري تهران عمران - ترافيك (سال 89 )

تردد روان و ایمن با رعایت استانداردها و شاخص های حمل و نقل محیطی در سرفصل برنامه های مدیریتی معاونت حمل و نقل و ترافیک این منطقه بوده است و با توجه به استقرار حجم و وسیعی از گذرگاههای شهری که منجر به اتصال شمال و جنوب و شرق و غرب تهران بکدیگر میگردد توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد امکانات رفاهی برای شهروندان، معبرسازی واصلاح هندسی آنها، ساماندهی ونصب سرپناه ایستگاهها ی اتوبوس ، خط کشی معابر، نصب المانهای ترافیکی ازجمله الویتهای این معاونت میباشد.

 

اهم شرح وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک

 

1-دريافت برنامه‌ها و سياستهاي كلان شهرداري در زمينه حمل و نقل و ترافيك و برنامه‌ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه وابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط.

 2- كنترل ونظارت بررعايت كامل قوانين وضوابط شهرداري تهران و اقدام لازم جهت اجراي صحيح كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در سطح منطقه.

 3-تشخيص نيازهاي منطقه درزمينه پروژه‌هاي عمراني بهبود عبور و مرور و ترافيك از قبيل احداث و بازسازي معابر ، احداث پاركينگ ، احداث پل و ... وكنترل و نظارت برحسن اجراي آنها.

 4-نظارت برانجام اقدامات لازم جهت موانع فيزيكي و اصلاح هندسي معابر و تقاطع ها و انجام ساير طرحهاي ترافيكي نظير نصب و نگهداري و زمانبندي چراغهاي راهنمائي ، نصب تابلوها و علائم ايمني ، ايجادپل عابر ، خط‌كشي معابر و  ... بر اساس برنامه‌ هاي ابلاغي و ضوابط معاون حمل و نقل و ترافيك مركز.

 5-نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت طراحي و اجراي مسيرهاي ويژه براي سالخوردگان ، معلولين ، كودكان و  ...

 6-دستور اقدام در خصوص ارتقاء فرهنگ عبور و مرورشهروندان ازطريق آموزش مفاهيم ترافيكي و روش صحيح استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي و خصوصي.

 7-كنترل نظارت برانجام اقدامات لازم به منظورتلاش درجهت كاهش آلودگي‌ هاي زيست محيطي ناشي از حمل و نقلو همكاري با ساير واحد ها ي ذيربط.

 8-دستور اقدامات مقتضي جهت همكاري و مشاركت با مركز معاينه فني خودروها در خصوص تعيين مكانهاي مناسب جهت مراكز معاينه و بازرسي و پيگيري رفع نواقص وسائط نقليه در آن مركز.

 9-انجام هماهنگي‌ هاي لازم با عوامل راهنمايي و رانندگي در جهت اعمال مقررات ، نصب تابلوها و علائم انتظامي و بررسي سيستم شبكه‌ها.

 10-همكاري بامعاون فني وعمراني منطقه درصدورمجوزحفاري ونظارت برعمليات سازمانهاي حفار (آب ، برق، گاز، تلفن و ...) و اتخاذ تدابير ايمني از قبيل نصب تابلو و چراغ راهنما و نرده ايمني و غيره.

 11-اظهار نظر و همكاري با معاون شهرسازي منطقه در رابطه با ساختمان هاي فاقد پاركينگ و نرده ها و غيره.

 12-انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداري كليه تاسيسات حمل و نقل و ترافيك معابر منطقه.

تهیه و اجراء طرح های هندسی معابر ، میادین و تقاطع های منطقه.

بررسی و مطالعه طرح های ترافیکی در سطح منطقه.

انجام خط کشی های محوری ، عابر پیاده ، ایستگاه اتوبوس و ... در معابر و میادین.

نصب ، تعویض و تعمیر تابلوها و علائم مختلف راهنمائی و رانندگی در معابر منطقه  ، نصب و تعویض و تعمیر انواع چراغ راهنمائی و رانندگی.

نصب و تعمیر حفاظهای ایمنی معابر ، گاردریلها و سرعت گیر در معابر.

بررسی ساخت و نصب پل های هوائی عابر پیاده در خیابانها.

ولی اله نجاتی مسگری

معاونت حمل و نقل و ترافیک

ولی اله نجاتی مسگری

معاونت حمل و نقل و ترافیک

ارتباط با معاونت


  تلفن:

 44426914

  ایمیل:

nejati-v@region5.tehran.ir