مدرک تحصیلی :

کارشناس مهندسی عمران-عمران (دانشگاه رازی کرمانشاه)

کارشناس ارشد عمران برنامه ریزی حمل و نقل (دانشگاه تربیت مدرس تهران)

سوابق اجرایی و خدمتی :

مدرس هیئت علمی شهرداری تهران - تدریس در سطح مناطق شهرداری تهران از سال 79 تا 81 

مسئول دفتر فنی و جانشین معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 1 از سال 81 تا 83

 معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 6 از سال 90 تا 95 معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 5 و رئیس پهنه غرب و شمال غرب ( مناطق 2 و 5 و 21و 22) 

 

تردد روان و ایمن با رعایت استانداردها و شاخص های حمل و نقل محیطی در سرفصل برنامه های مدیریتی معاونت حمل و نقل و ترافیک این منطقه بوده است و با توجه به استقرار حجم و وسیعی از گذرگاههای شهری که منجر به اتصال شمال و جنوب و شرق و غرب تهران بکدیگر میگردد توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ایجاد امکانات رفاهی برای شهروندان، معبرسازی واصلاح هندسی آنها، ساماندهی ونصب سرپناه ایستگاهها ی اتوبوس ، خط کشی معابر، نصب المانهای ترافیکی ازجمله الویتهای این معاونت میباشد.

 

اهم شرح وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک

 

1-دريافت برنامه‌ها و سياستهاي كلان شهرداري در زمينه حمل و نقل و ترافيك و برنامه‌ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه وابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط.

 2- كنترل ونظارت بررعايت كامل قوانين وضوابط شهرداري تهران و اقدام لازم جهت اجراي صحيح كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در سطح منطقه.

 3-تشخيص نيازهاي منطقه درزمينه پروژه‌هاي عمراني بهبود عبور و مرور و ترافيك از قبيل احداث و بازسازي معابر ، احداث پاركينگ ، احداث پل و ... وكنترل و نظارت برحسن اجراي آنها.

 4-نظارت برانجام اقدامات لازم جهت موانع فيزيكي و اصلاح هندسي معابر و تقاطع ها و انجام ساير طرحهاي ترافيكي نظير نصب و نگهداري و زمانبندي چراغهاي راهنمائي ، نصب تابلوها و علائم ايمني ، ايجادپل عابر ، خط‌كشي معابر و  ... بر اساس برنامه‌ هاي ابلاغي و ضوابط معاون حمل و نقل و ترافيك مركز.

 5-نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت طراحي و اجراي مسيرهاي ويژه براي سالخوردگان ، معلولين ، كودكان و  ...

 6-دستور اقدام در خصوص ارتقاء فرهنگ عبور و مرورشهروندان ازطريق آموزش مفاهيم ترافيكي و روش صحيح استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي و خصوصي.

 7-كنترل نظارت برانجام اقدامات لازم به منظورتلاش درجهت كاهش آلودگي‌ هاي زيست محيطي ناشي از حمل و نقلو همكاري با ساير واحد ها ي ذيربط.

 8-دستور اقدامات مقتضي جهت همكاري و مشاركت با مركز معاينه فني خودروها در خصوص تعيين مكانهاي مناسب جهت مراكز معاينه و بازرسي و پيگيري رفع نواقص وسائط نقليه در آن مركز.

 9-انجام هماهنگي‌ هاي لازم با عوامل راهنمايي و رانندگي در جهت اعمال مقررات ، نصب تابلوها و علائم انتظامي و بررسي سيستم شبكه‌ها.

 10-همكاري بامعاون فني وعمراني منطقه درصدورمجوزحفاري ونظارت برعمليات سازمانهاي حفار (آب ، برق، گاز، تلفن و ...) و اتخاذ تدابير ايمني از قبيل نصب تابلو و چراغ راهنما و نرده ايمني و غيره.

 11-اظهار نظر و همكاري با معاون شهرسازي منطقه در رابطه با ساختمان هاي فاقد پاركينگ و نرده ها و غيره.

 12-انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداري كليه تاسيسات حمل و نقل و ترافيك معابر منطقه.

اهداف و برنامه ها
 • دریافت برنامه ها و سیاست های کلان شهرداری در زمینه حمل و نقل و ترافیک و برنامه ریزی جهت اجرای آنها در
  سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای مرتبط
 • رعایت کامل قوانین و ضوابط شهرداری تهران و اقدام جهت اجرای صحیح کلیه آئیین نامه ها و دستورالمل های ابلاغی
  از سوی سازمان و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
 • شناسایی و تشخیص زیرساخت های لازم در سطح منطقه جهت بهبود عبور و مرور ازجمله احداث یا بهسازی معابر
  پل ها تونل ها پارکینگ و ... به همراه کنترل و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • انجام اقدامات لازم جهت رفع موانع فیزیکی اصلاح هندسی معابر و تقاطع ها و همچنین اجرای سایر طرح های
  ترافیکی نظیر تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی نصب تابلوها و علائم ایمنی احداث گذرگاههای غیرهمسطح
  عابر پیاده خط کشی معابر و ... بر اساس آخرین ضوابط و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی سازمان و معاونت
  حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
 • طراحی و اجرای مسیرهای ویژه دوچرخه و عابران پیاده (پیاده راه ها)
 • طراحی و اجرای برنامه های آموزشی با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک کاهش استفاده از وسایل نقلیه تک سرنشین
  افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی و ...
 • ارائه و اجرای راهکارهای مناسب جهت کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل با همکاری سایر
  سازمان ها و ادارات
  همکاری با معاونت توسعه و برنامه ریزی منطقه در تعریف پروژه های مطالعاتی مناسب و اجرای آنها
 • همکاری و هماهنگی با عوامل راهور منطقه جهت اعمال قوانین و مقررات جهت افزایش نظم نصب علائم انتظامی
  لازم و نیز شناسایی نقاط حادثه خیز در سطح شبکه حمل و نقل منطقه
  همکاری با معاونت فنی و عمرانی منطقه در صدور حفاری و نظارت بر عملیات ادارات و شرکت های دارای حفاری
  )آب برق گاز تلفن مترو و ...( و ارائه پلان ایمنی متناسب با هر نوع حفاری)
 • همکاری با معاونت شهرسازی و معماری منطقه در خصوص کاربری های ترافیک زا دسترسی سواره (پارکینگ) به
  کاربری ها و سایر موارد لازم
 • انجام اقدامات لازم جهت تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات و تاسیسات حمل و نقل و ترافیک در سطح معابر منطقه
 • مدیریت و جهت بندی شبکه معابر با توجه به وضعیت ترافیکی شبکه
 • مشارکت و همکاری با معاونت هماهنگی و برنامه ریزی منطقه جهت تهیه تنظیم و اجرای بودجه بهبود روشها و
  کنترل پروژه به همراه ارائه گزارش عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

تهیه و اجراء طرح های هندسی معابر ، میادین و تقاطع های منطقه.

بررسی و مطالعه طرح های ترافیکی در سطح منطقه.

انجام خط کشی های محوری ، عابر پیاده ، ایستگاه اتوبوس و ... در معابر و میادین.

نصب ، تعویض و تعمیر تابلوها و علائم مختلف راهنمائی و رانندگی در معابر منطقه  ، نصب و تعویض و تعمیر انواع چراغ راهنمائی و رانندگی.

نصب و تعمیر حفاظهای ایمنی معابر ، گاردریلها و سرعت گیر در معابر.

بررسی ساخت و نصب پل های هوائی عابر پیاده در خیابانها.

محمد باقر اسدی

معاون حمل و نقل و ترافیک

 

محمد باقر اسدی

معاون حمل و نقل و ترافیک

ارتباط با معاونت

 

  تلفن:
96011270
 
  ایمیل:
asadi-mb@tehran.ir