سوابق اجرایی و خدمتی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. جناب آقای جامی از فروردین ماه 1367 تا آذرماه 1372
 2. جناب آقای سيد مرتضي شاپوريان از دی ماه سال 1372 تا تیر ماه سال 1382
 3. جناب آقای مجيد غفوری روزبهاني ازتیر ماه سال 1382 تا آذر ماه سال 1384
 4. جناب آقای اسد فاضل از آذر ماه 1384 تا مرداد ماه سال 1386
 5. جناب آقای علي تركاشوند از مرداد ماه سال 1386 تا خرداد ماه سال 1388
 6. جناب آقای سعيد طلوعي از تيرماه 1388 تا مهر ماه 1392
 7. جناب آقای پژمان پشمچی زاده از مهر ماه 1392 تا فروردین ماه 1394
 8. جناب آقای سید محسن اسدی از اردیبهشت 1394 تا شهریور 1397
 9. جناب آقای رجبعلی خسروآبادی از شهریور 1397 تا خرداد 1398

 

شهروند گرامی : جهت ملاقات با شهردار محترم منطقه می توانید با مراجعه به واحد ارتباطات مردمی اداره روابط عمومی شهردار منطقه ۵ و ثبت نام سیستمی اقدام نمایید.شماره تلفن : 96011886

-دریافت برنامه ها وسیاست های مصوب شهرداری درارتباط با وظایف منطقه و برنامه ریزی جهت اجرای آنها
-نظارت بر رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و اقدام لازم جهت اجرای صحیح تمامی آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی شهرداری ، ضمن کسب اطلاع مستمر از تغییرات آنها
-کنترل و نظارت بر حفظ و اداره کردن دارائیهای منقول و غیر منقول شهرداری منطقه
-نظارت بر انجام معاملات شهرداری منطقه اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول ، اجاره و استیجاره بنام شهرداری و همچنین امور مربوط به اراضی و املاکی که در مسیر طرحهای عمرانی قرار می گیرند ، با رعایت مقررات ایین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری و براساس اختیارات تفویض شده
-نظارت بر برآورد و پیشنهاد بودجه سالیانه منطقه براساس فرمها و دستورالعملهای ابلاغی ازطرف شهــــرداری مرکز و درخواست اصلاح و یا متمم بودجه در صورت نیاز
-نظارت بر انجام کلیه هزینه های جاری وعمرانی در چارچوب بودجه مصوب و تهیه گزارشهای مالی و آمارهای موردنیاز بر حسب الزامات قانونی و یا آئین نامه و ضوابط شهرداری تبصره : مسئولیت اجرای بودجه شهرداری منطقه به عهده شهردار و معاون مالی و اداری منطقه است و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هریک از مأمورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد
-نظارت بر وصول عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری در سطح منطقه طبق تعرفه ها و دستورالعملهای مربوط و تلاش جهت تشویق مردم به پرداخت به موقع عوارض و استقبال از همکاری و همیاری شهروندان
-نظارت بر انجام امور اداری ، پرسنلی ،‌خدماتی و تدارکاتی منطقه درچارچوب قوانین ومقررات
-پیشنهاد اسامی اعضاء کمیسیونهای معاملات وتحویل با رعایت مقررات مربوطه
-نظارت بر انجام امور مربوط به صدور پروانه ساختمان‌، پایان کار ساختمان‌ ، پروانه کسب ، گواهی عدم خلاف ، استعلام طرح و رسیدگی به تقاضای تفکیک و بطور کلی کنترل ساخت و ساز در سطح منطقه و جلوگیری از فعالیتهای ساختمانی غیر مجاز طبق ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی
-نظارت بر نحوه اجرا و انجام عملیات عمرانی مانند احداث، اصلاح و توسعه معابر سواره رو، پیاده رو و میادین، جدولبندی، آسفالت و موزائیک معابر و نظایر آن در چارچوب برنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی
-انجام پیش بینی ها و اقدامات لازم در جهت محافظت منطقه در برابر حوادث طبیعی ( زلزله ، سیل و . . ) و غیر طبیعی در حدود وظایف شهرداری و رفع خطر از معابر و اماکن عمومی با هماهنگی واحدهای ذیربط
-نظارت بر کنترل بهداشت عمومی و پاکیزگی محیط زیست از طریق جمع آوری زباله، تنظیف و پاکسازی معابر، انهار عمومی و مجاری آب و فاضلاب و لایروبی قنوات در سطح منطقه
-نظارت بر نحوه احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز عمومی و پارک و زیباسازی محدوده منطقه در چارچوب برنامه های ابلاغی و ضوابط مربوطه
-نظارت بر نحوه اجرای رفع مزاحمت صنایع آلوده کننده محیط زیست و مشاغل مزاحم با هماهنگی واحدهای ذیربط و رفع سد معبر و جلوگیری از هرگونه استفاده غیرمجاز از اماکن عمومی
-نظارت بر انجام امور مربوط به بهبود حمل ونقل وکنترل ترافیک در سطح منطقه از قبیل اصلاح هندسی معابر، نصب و نگهداری چراغهای راهنمائی، خط کشی معابر و . . . براساس برنامه های ابلاغی و ضوابط مربوطه
-نظارت بر انجام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه از قبیل احداث و اداره امور فرهنگسراها، خانه های فرهنگ، ‌مراکز تفریحی و ورزشی، ‌کتابخانه ها، تشریک مساعی در حفظ ابنیه و آثار باستانی و برگزاری مسابقات ورزشی ضمن رعایت ضوابط مربوطه و در چارچوب برنامه های ابلاغی
-نظارت بر انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت انجام پروژه های فنی و عمرانی و امور خدمات شهری و فضای سبز، انعقاد قرارداد با آنها و کنترل کمی و کیفی بر حسن اجرای کار
-رسیدگی و اظهار نظر صریح و روشن نسبت به شکایات مطروحه مردم و انجام اقدامات لازم جهت رفع شکایات
-نظارت بر برگزاری مراسم و جشنهای ملی و مذهبی در سطح منطقه با هماهنگی ارگانهای ذیربط
-نظارت بر گرد آوری، سازماندهی، نگهداری و به هنگام سازی کلیه آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف محوله در محدوه تحت سرپرستی و همکاری با سازمان آمار، ‌اطلاعات و خدمات کامپیوتری و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران و همچنین سایر واحدهایی که در ارتباط با وظایف خود، نیازمند این اطلاعات می باشند
-نظارت و هماهنگی به منظور همکاری با اداره کل تشکیلات و آموزش شهرداری در امور تشکیلات، بهبود روشها و آموزش پرسنل منطقه و سایر واحدهای شهرداری تهران
-نظارت بر تهیه گزارشهای عملکرد دوره ای و ‌مقطعی از فعالیتهای منطقه و تایید جهت ارائه به مقامات مسئول حسب مقررات و دستورالعملهای مربوطه
-انجام سایر اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع و یا تفویض اختیار می گردد

شهرداران سابق :

 1. جناب آقای رجبعلی خسروآبادی از شهریور 97 تا تیر 98
 2. جناب آقای سید محسن اسدی از اردیبهشت 1394 تا شهریور 1397
 3. جناب آقای پژمان پشمچی زاده از مهر ماه 1392 تا فروردین ماه 1394
 4. جناب آقای سعيد طلوعي از تيرماه 1388 تا مهر ماه 1392
 5. جناب آقای علي تركاشوند از مرداد ماه سال 1386 تا خرداد ماه سال 1388
 6. جناب آقای اسد فاضل از آذر ماه 1384 تا مرداد ماه سال 1386
 7. جناب آقای مجيد غفوری روزبهاني ازتیر ماه سال 1382 تا آذر ماه سال 1384
 8. جناب آقای سيد مرتضي شاپوريان از دی ماه سال 1372 تا تیر ماه سال 1382
 9. جناب آقای جامی از فروردین ماه 1367 تا آذرماه 1372