آدرس دفاتر شورایاری ناحیه 5

ردیف

نام محل

آدرس

1

شورایاری مهران

خ آیت الله کاشانی –خ بهنام-تقاطع فهیمی-جنب پارک تربیت-جنب شهرک فرهنگیان-(کیوسک شورایاری مهران)

2

شورایاری فردوس

فردوس شرق –انتهای سلیمی جهرمی-جنب مسجد امام حسن مجتبی ع-(کیوسک شورایاری فردوس)

3

شورایاری اباذر

پیامبر شرقی-انتهای اسکندرزاده-داخل مسجد امام سجاد