آدرس سرای محلات ناحیه5

ردیف

نام محل

آدرس

1

سرای محله اباذر

پیامبر شرقی-انتهای اسکندرزاده

2

سرای محله فردوس

فلکه دوم صادقیه-ابتدای خیابان طاهریان