دفاتر شورایاری ناحیه 4

1- انتهای خ کیهان هشتم ، تقاطع جدید جنب باشگاه آرسام

2- بلوار فردوس غرب ، خ ورزی شمالی ، داخل مجموعه ورزشی فردوس

3- خ آیت اله کاشانی خ محرابی انتهای خ براتلو داخل پارک مریم سرای محله سازمان برنامه شمالی

4- بلوار فردوس غرب جنب خ سازمان برنامه جنوبی

5-بلوار فردوس غرب خ بهار جنوبی جنب زمین چمن مصنوعی