آدرس دفاتر شورایاری ناحیه 6

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیآدرس دفاتر شورایاری ناحیه 6

1-     دفتر شورایاری محله اکباتان (سرای محبه اکباتان واقع در میدان بسیج جنب شهرداری ناحیه6)

2-     دفتر شورایاری محله آپادانا داخل مسجد الزهرا واقع در شهرک آپادان

3-     دفتر شورایاری بیمه ( کانکس شورایاری جنب پارک گلایل)