آدرس سرای محلات ناحیه 6

سرای محله اکباتان واقع در میدان بسیج جنب شهرداری ناحیه6