خانه های سلامت ناحیه 6

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیخانه های سلامت ناحیه 6

1-   خانه سلامت شهید فکوری واقع در شهرک شهید فکوری

 2- خانه سلامت آپادانا ابتدای درب اصلی شهرک

3- خانه سلامت اکباتان واقع در سرای محله : میدان بسیج 

4- خانه سلامت بیمه واقع در انتهای بیمه1(جنب میدان تره بار داخب سوله بحران (الزهرا)