خانه های اسباب بازی ناحیه 6

خانه اسباب بازی سرای محله اکباتان واقع در میدان بسیج روبروی شهرداری ناحیه 6