آدرس دفاتر شورایاری ناحیه 2

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیآدرس دفاتر شورایاری ناحیه 2

 1- کن خیابان زینعلی جنوبی خ آیت الله تهرانی ساختمان شورایاری کن

 2- بلوار کوهسار – شهرک بهاران داخل پارک کلبه صحرا – کانکس شورایاری بهاران

3- خیابان حکیم – ابتدای بلوار اندیشه داخل بوستان ترنم