خانه های سلامت ناحیه 2

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیخانه های سلامت ناحیه 2

1- میدان شهرزیبا جنب مسجد حجت ابن الحسن طبقه سوم پاساژ تجاری خانه سلامت اندیشه

2- بلوار کوهسار خیابان سرداران شهید قسمت اداری سوله ورزش الزهرا – خانه سلامت بهاران

3- کن چهار راه شیدا بعد از حسینه سرآسیاب ساختمان شورایاری کن طبقه دوم خانه سلامت کن