آدرس دفاتر شورایاری ناحیه 3

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیآدرس دفاتر شورایاری ناحیه 3

1-     باغ فیض  خیابان خلیل آبادی لاله شرقی سرای محله باغ فیض

2-     پونک شمالی اشرفی اصفهانی بلوار کمالی جنب تره بار کمالی

3-     پونک جنوبی خیابان سردار جنگل نبش کوچه طالقانی ساختمان ناجی طبقه دوم

4-     المهدی انتهای سردار جنگل خیابان پنج تن پارک نرگس

5-     شهرک نفت خیابان نفت خیابان چهاردهم

6-     کوهسار خیابان سیمون بلیوار خیابان الوند

7-     مرادآباد انتهای خیابان سیمون بلیوار خیابان مرادآباد

8-     حصارک انتهای سیمون بلیوار بعد از دانشگاه آزاد خیابان توحید