آدرس سرای محلات ناحیه 3

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیآدرس سرای محلات ناحیه 3


مشخصات سرای محلات واقع در ناحیه..3.. منطقه ..5...
ردیف نام سرای محله مساحت زمین(متر مربع) مساحت زیربنا(مترمربع) تعداد طبقات تاریخ احداث نام محله نشانی و تلفن
1 سرای محله باغ فیض  1300 750 2 88 باغ فیض خ ستاری خ خلیل آبادی جنب پارک کاج 
2 سرای محله پونک جنوبی 700 530 3 89 پونک جنوبی سردار جنگل نبش گلزار 1 جنب تاکسیرانی
3 سرای محله کوهسار 850 7010 3 90 کوهسار سیمون بولیوار خ الوند جنب پارک اقبالپور
4 سرای محله المهدی 1500 1270 3 90 المهدی خ طور خ زیتون پشت ورزشگاه الزهرا67
5 سرای محله نفت  600 400 3 90 نفت سیمون بولیوار انتهای خ 11 نفت
6 سرای محله حصارک         حصارک بلوار سیمون بولیوار خ شاهد
7 سرای محله پونک شمالی         پونک شمالی  انتهای بلوار عدل شمالی تقاطع آبشناسان