آدرس مراکز ورزش (زمینهای چمن مصنوعی ) ناحیه3

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیآدرس مراکز ورزش (زمینهای چمن مصنوعی ) ناحیه3

مشخصات زمین چمن مصنوعی  واقع در ناحیه..3.. منطقه ...5..


ردیف

زمین چمن مصنوعی

نام محله

نشانی1

ملاصدرا

باغ فیض

باغ فیض خ باهنر خ نیلوفر جنب پارک ملاصدرا


2

کوهسار

کوهسار

سیمون بولیوار انتهای اقبالپور پشت سرای محله کوهسار


3

پونک جنوبی

پونک جنوبی

عدل روبروی مجموعه ورزشی غروی


4

شهرک نفت

نفت

خ نفت خ چهاردهم


5

پونک شمالی

پونک شمالی

خ بهار نبش خ فتح


6

زمین خاکی مرادآباد

مرادآباد

انتهای خ مرادآباد


7

حصارک

حصارک

سیمون بولیوار انتهای پایانه اتوبوسرانی جنب اسکان کارگری


8

المهدی

المهدی

سیمون بولیوار خ محبان الائمه جنب مجموعه ورزشی یاس