خانه های سلامت ناحیه3

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیخانه های سلامت ناحیه3

مشخصات خانه های سلامت واقع در ناحیه..3.. منطقه ..5...

ردیف

محله

نام خانه سلامت

آدرس

1

باغ فیض

سرای محله

اتوبان ستاری شمالی 35 متری بلوار خلیلی آبادی جنب پارک کاج

2

پونک جنوبی

سرای محله

تقاطع میرزا بابایی و سردار جنگل جنب تاکسیرانی

3

پونک شمالی

خانه سلامت

انتهای سردار جنگل بلوار کمالی روبروی تره بار کمالی

4

المهدی

خانه سلامت

خ طور خ زیتون ورزشگاه الزهرا

5

نفت

خانه سلامت

سیمون بولیوار شهرک نفت خ 14

6

مرادآباد

خانه سلامت

سیمون بولیوار خ مراد آباد بالاتر از استخر

7

حصارک

خانه سلامت

سیمون بولیوار خ توحید دفتر شورایاری

8

کوهسار

سرای محله

سیمون بولیوار خ الوند پارک اقبالپور