شهردار ناحیه 2

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحیشهردار ناحیه 2

نام و نام خانوادگي : امير حسن مشتاق

تحصيلات : فوق ليسانس مديريت اجرايي

سابقه كاري : 23 سال


: رزومه فعاليت در شهرداري  

 شهردار نواحي يك ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 در منطقه 12

                         مسئول ساماندهي منطقه 12

                           مسئول فضاي سبز منطقه 1