عنوانآدرستلفنتوضیحات
درمانگاه آلاله بلوار تعاون - حد فاصل آلاله - شهید رحمانپور تخصص انواع تخصصها
التیام- شبانه روزی بلوار فردوس - خیابان شهیدسلیمی جهرمی - جنب مسجد ۴۴۰۷۴۴۴۸
اورژانس سبحان رسالت غرب - چهارراه شقایق - ساختمان شقایق تخصص انواع تخصصها
بیست و هفت خ آیت ا... کاشانی - تقاطع بلوار آسیا - ساختمان پزشکان 27 44109692 تخصص انواع تخصصها
بیمارستان تخصصی ابن سینا ابتدای خیابان کاشانی 47900
بیمارستان تخصصی روان پزشکی آزادی بزرگراه محمدعلی جناح - بعد از پل شیخ فضل اله نوری ۴۴۰۸۱۸۶۷
پیامبر اشرفی اصفهانی جنب پل نیایش تخصص عمومی
چهارده معصوم کن خ زینعلی جنوبی خ شهید علور جنب مسجد 14 معصوم تخصص داخلی -تزریقات-مامایی
حصارك سيمون بوليوار بلوار حصارك تخصص عمومی
درمانگاه ابن سینا فلکه دوم صادقیه ابتدای آیت اله کاشانی 47900
درمانگاه المهدی کن ایستگاه یخچال جنب مسجد المهدی 44339600 تخصص داخلی - دندانپزشک
درمانگاه امیر خیابان آیت ا... کاشانی - نبش خیابان سازمان برنامه -ساختمان پزشکان 44100302 تخصص انواع تخصصها
درمانگاه حیات شهرزیبا - بلوار تعاون - بلوار فرساد شرقی - خ عدالت - کوچه دوم غربی 44141774 تخصص انواع تخصصها
درمانگاه دولتی شهرزیبا شهرزیبا بلوک یازده تخصص غربالگری
درمانگاه ساقی خیابان ایت ا... کاشانی - بعد از خیابان بنفشه - نرسیده به پل رسالت - ساختمان پزشکان 44063205 تخصص انواع تخصصها
درمانگاه شبانه روزی شهران بلوار شهران نرسیده به فلکه اول روبروی فرهنگسرای تفکر تخصص درهمه زمینه ها
درمانگاه شبانه روزی شهرزیبا میدان شهرزیبا.مسجد حجت طبقه دوم تخصص غربالگری
درمانگاه صدر ضلع شمال غربی فلکه اول شهران تخصص درهمه زمینه ها
درمانگاه فردوس بلوار فردوس - خیابان پروانه جنوبی تخصص انواع تخصصها
درمانگاه فردوس ( نوار قلب ) بلوار فردوس -نبش خیابان پروانه تخصص انواع تخصصها
درمانگاه مرکزی شهران شهران جنب مسجد قائم تخصص درهمه زمینه ها
درمانگاه میعاد رسالت - بعد از تقاطع شقایق تخصص انواع تخصصها
شبانه روزی شهر زیبا اندیشه شهر زیبا جنب مسجد حجت پاساژ حجت طبقه2 44334800 تخصص داخلی -تزریقات-مامایی
فتح میرزا بابایی خ عدل جنوبی تخصص عمومی
مجتمع تخصصی پزشکان خیابان آیت ا... کاشانی - جنب مسجدالرسول (ص) تخصص انواع تخصصها
12