عنوانآدرستلفنتوضیحات
71161686 صادقیه- بلوار فردوس - روبروی خیابان عقیل -پلاک 336- طبقه همکف 44962733 به مدیریت : مهدی مقیمی هنجی
72161195 فلکه دوم صادقیه-بلوار فردوس - بین شقایق و لاله - پلاک 481 -زیر همکف 44102615 به مدیریت : سید مهدی حسینی
72161239 اشرفی اصفهانی- ضلع جنوبی مرکز خرید تیراژه - پلاک 75 44493040 به مدیریت : اکرم السادات موسوی
72161405 جنت آباد شمالی - نبش کوچه هشتم مخابرات - پلاک 73 44444092 به مدیریت : رضا یعقوبی
72161725 جنت آباد - 20 متری گلستان شرقی-12 متری نصرت پلاک 1 واحد 1 44470487 به مدیریت : مریم پورجم
72161817 بلوار آیت ا...کاشانی - قبل از پمپ بنزین نبش خیابان شهید نجف زاده فروتن 44000130 به مدیریت : شهناز رضایی
72161956 جنت آباد جنوبی - بلوار لاله شرقی - پلاک 114 44611990 به مدیریت : محمد مقدم
7216980 فلکه دوم صادقیه - ابتدای کاشانی - جنب بیمارستان ابن سینا 44033268 به مدیریت : سعید میرزائی