عنوانآدرس
کلانتری 135بیمه شهرک انتهای بیمه 2
کلانتری 138 جنت آباد بلوار شاهین شمالی بعد از بزرگراه آبشناسان ابتدای کوچه بهار
کلانتری 140 باغ فیض شرق به غرب همت بعد از اشرفی اصفهانی نرسیده به عدل
کلانتری133 شهر زیبا بلوار فردوس غرب-بهار شمالی-کوچه منوچهری شرقی
کلانتری142کن خیابان کوهسار ابتدای خیابان کن 44311212-44315599
کلانتری209 (پایانه ازادی) داخل پایانه میدان ازادی
یگان ویژه میدان ازادی ابتدای جاده مخصوص بعد از شهرک فکوری