عنوانآدرستلفن
کانکس بازیافت شهران-خیابان ششم -روبروی تره بار شهران 44351620
کانکس بازیافت خیابان فرهنگ-روبروی مدرسه صمدائی 44351560
کانکس بازیافت خیابان طوقانی-روبروی تره بار طوقانی
کانکس بازیافت مجتمع او.پی.جی 44358020
کانکس بازیافت کوهسار،بوستان سرداران شهید 44351540
کانکس بازیافت شهرزیبا،بلوارتعاون،سرنادربیگی 44350445
کانکس بازیافت کوهسار،کوچه ادهمی،بوستان ارمغان 44357811
کانکس بازیافت کوهسار،کوچه فرخی یزدی،جنب تره بارکن 44304540
کانکس بازیافت پونک بلوار كمالي پارک یاس
کانکس بازیافت باغ فیض..لاله شرقی..پارک کاج 44481317
کانکس بازیافت 16متری گلستان ایران زمین جنوبی
کانکس بازیافت باغ فیض باهنر جنب تره بار 44013302
کانکس بازیافت سردار جنگل سر حيدري مقدم
کانکس بازیافت آبشناسان شهرک المهدی جنب تره بار گلها
کانکس بازیافت باغ فيض خ 22 بهمن مقابل امام زاده
کانکس بازیافت فردوس غرب - سازمان برنامه جنوبی 44115554
کانکس بازیافت کاشانی - انتهای خیابان براتلو 44143433
کانکس بازیافت فردوس غرب - بهار شمالی 44137170
کانکس بازیافت فردوس غرب - ورزی شمالی 44169440
کانکس بازیافت کاشانی - انتهای کوچه سوم دویست دستگاه 44169441
کانکس بازیافت گلدشت - جنب بیمارستان پیامبران - پارک میعاد 44013301
کانکس بازیافت فردوس - وفا اذر جنوبی- نبش پارک باصفا 44013304
کانکس بازیافت مترو صادقیه - اتوبوسرانی
کانکس بازیافت خ بهنام - جنب پارک تربیت 44952446
کانکس بازیافت پیامبر - نبش خ شاهد - تره بار پیامبر
12