عنوانآدرستوضیحات
آبنوس سردار جنگل بوار کمالی کوچه نسیم محله پونک شمالی
آفتاب 24 متری زیتون خ شعرا نبش ک پرستو محله پونک شمالی
اردیبهشت خ سردار جنگل بهار شرقی مابین کوچه خرداد و تیر محله پونک شمالی
ارغوان کن کوهسار کوی ادهمی محله کن
ارغوان بزرگراه اشرفی اصفهانی- خیابان اسکندر زاده محله اباذر
ارمغان کن جاده سولقان خیابان ارمغان محله کن
استقلال بزرگراه کاشانی محله اباذر
اعلایی 35 متری گلستان ایران زمین شمالی خ انتهای اعلایی محله پونک جنوبی
افشار خ شهران - خ طوقانی - انتهای خ قدس محله شهران جنوبی
اقاقیا فلکه دوم صادقیه (آریاشهر)- خ باقری- 12 متری دوم محله فردوس
اقتصادی خ نیایش آبشناسان خ نشاط محله المهدی
الهام فلکه دوم صادقیه (آریاشهر) - تقاطع فردوس و بهار محله فردوس
امامزاده خ 22 بهمن بعد از امامزاده باغ فیض محله باغ فیض
امیر تقاطع ورودی بزرگراه شهید همت به خ شهران محله شهران جنوبی
امیر کبیر خ شهران - بعد از میدان الغدیر محله شهر زیبا
اندیشه بلوار تعاون-سه راه اندیشه-جنب پارک شهدا محله کن
ایثار خ ایثار تقاطع شکوفه 16 محله باغ فیض
ایران پویا اندیشه بلوار تعاون نرسیده به سه راه دهکده خیابان ایران پویا محله کن
با صفا بلوار فردوس- خیابان وفا آذر جنوبی محله فردوس
باران بلوار عدل نبش گلزار یک غربی محله پونک جنوبی
باهنر خ باهنر تقاطع طالبی ضلع شرق محله باغ فیض
بهار آزادی فلکه دوم شهران محله شهران شمالی
بهداشت خ شهران - جنوب به شمال نرسیده به فلکه اول شهران محله شهران جنوبی
بوستان بلوار فردوس- خیابان سلیمی جهرمی محله فردوس
بوستان اقبالپور خ اقبالپور پ اقبالپور محله کوهسار
1234567