زندگي در تهران > آموزش و پژوهش > دبستان پسرانه
 
شهید فرید صمدائی
منطقه منطقه 5
ناحیه ناحيه 1
آدرس شهر زیبا - خ فرهنگ
تلفن 44310777
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت