زندگي در تهران > آموزش و پژوهش > دبستان پسرانه
 
آزادگان
منطقه منطقه 5
ناحیه ناحيه 3
آدرس انتهای سردار جنگل 30دستگاه گلها
تلفن 44409384
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت