زندگي در تهران > آموزش و پژوهش > دبستان پسرانه
 
لاله های انقلاب
منطقه منطقه 5
ناحیه ناحيه 3
آدرس سیمون بولیوار- انتهای مرادآباد
تلفن 44802631
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت