زندگي در تهران > آموزش و پژوهش > دبستان پسرانه
 
اصغر حصارکی
منطقه منطقه 5
ناحیه ناحيه 3
آدرس حصارک خ امام خمینی
تلفن 44817333
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت