چشم انداز


  پیام شهردار

لازمه اجراي منويات شهردار محترم تهران براي رسيدن به چشم انداز توسعه در افق 1404 داشتن برنامه است كه از ابتداي ورود اينجانب به منطقه 5 به عنوان دغدغه اصلي مديريتي بوده است و بر همين اساس به عنوان يك اولويت و ضرورت و با توجه به تجربيات قبلي اين اقدام و گام بزرگ در جهت توسعه منطقه برداشته شد در فرآيند تهيه برنامه ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان منطقه و بالا رفتن سطح رضايتمندي به عنوان هدف اصلي لحاظ گشته است كه با حضور جمعي متشكل از شوراياران، نخبگان و نهادهاي موثر و فعال محلي همراه باتيم كارشناسي مجرب مديريت شهري منطقه و گروه مشاور به عنوان موتور محركه محوري برنامه با شناسائي وضع موجود و وضعيت مطلوب و آسيب شناسي منطقه از حيث تهديدات، فرصتها، نقاط ضعف و نقاط قوت موضوعات احصاء شد و نهايتاً با طي اين مراحل برنامه توسعه منطقه در قالب اسناد راهبردي توسعه محلات 29گانه مبتني بر اصول علمي، مشاركت حداكثري، ايجاد سطح وسيع تعاملات، حضور ميداني و برداشت واقع بينانه وبا نگاه برنامه ريزي تلفيقي از پايين به بالا و بالعكس در سه برش منطقه، نواحي هفتگانه و محلات 29 گانه تقديم مي شود. قابل ذكر است با تهيه اين اسناد و تبادل آن بين معاونين، شهرداران نواحي و دبيران شوراياري محلات وشروع فاز اجرائي آن در سال "اصلاح الگوي مصرف"، ضمن جلوگيري از فرصت سوزي و اعمال مديريتهاي شخصي و سليقه اي در منطقه و تعيين خط مشي واحد مديريتي با بهره گيري از آخرين روشهاي علمي برنامه-ريزي و لحاظ ويژگي خاص منطقه (بومي سازي برنامه) با بازخورد مستمر و فعال شدن كميته پشتيباني اسناد فرآيند اقدامات تعقيبي در چارچوب تقويم اعلامي قطعاً تحولات اساسي و اثرات ماندگار و با بركتي را براي محلات 29 گانه منطقه 5 به ارمغان خواهد آورد.

  برنامه راهبردی منطقه 5 شهرداری تهران:

همواره یکی از مهمترین ضعف های برنامه توسعه شهری،عدم توفیق آنها در عرصه عمل بوده است . از این رو پس از تصویب طرح ساختاری -راهبردی (جامع)تهران در سال 1386 تهیه طرح تفصیلی مناطق 22گانه و نیاز به تهیه اسناد پایین دست برای برقراری ارتباط و اتصال میان طرح های جامع و تفصیلی با برنامه های بودجه سالانه ،منطبق با تدوین برنامه عملیاتی میان مدت مورد توجه قرار گرفت. تدوین برنامه عملیاتی میان مدت سال های 1390-1392 به عوان اولین تمرین در راستای برنامه محوری و برنامه پذیری اقدامات و فعالیت های شهرداری تهران و پرکردن حلقه مفقود شده میان سند طرح تفصیلی و فعالیت های مرتبط با اجرا انجام پذیرفت . تجربیات حاصل نشان داد که برای تحقق برنامه عملیاتی مطلوب تر ،ضرورت توجه ای ویژه به انجام مطالعات جامع تر اجتناب ناپذیر است . از این رو تدوین سند راهبردی میان مدت در دستور کار قرار گرفت . در قالب سند راهبردی ،4 گزارش شناخت و تحلیل راهبردی منطقه . (تحلیل و ارزیابی جایگاه منطقه در اهداف ،سیاست ها و برنامه های بالا دست)،(شناسایی و ارزیابی پروژه های اصلی منطقه و مناطق خاص دارای اولویت و نیازمند مداخله ویژه شهر تهران است)و(سند راهبردی توسعه میان مدت منطقه 5 )با همکاری مشاور در حال تدوین می باشد.


  چشم انداز و هدف های توسعه ای منطقه 5 شهرداری تهران:

در این سند با توجه به چشم انداز های مطرح شده در طرح ساختاری - راهبردی (جامع)برای شهرداری تهران چشم انداز های زیر برای شهرداری منطقه 5 ترسیم شده است:

 •   هویت بخشی به منطقه
 •   توسعه فعالیت های گردشگری
 •   ایمنی در مقابل سوانح طبیعی
 •   تقویت عملکرد اداری و گردشگری و تفریحی برای کاهش نقش خوابگاهی
 •   استفاده بهینه از زیر ساخت های شهری به ویژه شبکه های شریانی و ایجاد خدمات تفریحی و رفاهی
 •   منطقه پشتیبان شهر تهران به لحاظ خدمات فرا منطقه ای در عرصه های فرهنگی ،گرشگری،ورزشی و ارتباطی و عرضه ویژه مسکن
 •   براساس سند چشم انداز تهران 1404 منطقه 5 ، منطقه ای برخوردار از ثبات اجتماعی ، مشارکت شهروندی و تعلق محله ای ، توأم با کیفیت مطلوب محیط شهری و رفاه اجتماعی ، همراه با ارتقاء جایگاه منطقه به عنوان قطب گردشگری ، تفرجگاهی و تفریحی غرب تهران و برخوردار از منابع درآمدی پایدار و ترافیک روان و ایمن است . شهرداری منطقه 5 طی سالهای اخیر با برنامه ریزی جامعی در قالب برنامه 5 ساله و اسناد راهبردی توسعه محلات 29 گانه ، توانسته است در این راستا حرکت نموده و سرانه های اجتماعی ، فرهنگی ، زیر ساختی و امور شهری از رشد قابل توجه ای برخورداربوده اند.

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

 • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

 • شماره تماس :96011111

 • کدپستی:1471875741

 • info.region5@tehran.ir